10 zalet morskich farm wiatrowych

Materiał informacyjny PGE Baltica
Z rozwojem morskich farm wiatrowych wiąże się wiele korzyści. Ze względu na wykorzystanie do produkcji energii czystego źródła jakim jest wiatr, morskie farmy wiatrowe sprzyjają walce ze zmianami klimatu. Oprócz tego rozwój nowej gałęzi gospodarki pozwoli na utworzenie wielu tysięcy miejsc pracy. Poniżej zebrano 10 najważniejszych zalet płynących z rozwoju morskich farm wiatrowych na Bałtyku.

1. Rozwój gospodarczy Polski

Morskie farmy wiatrowe będą impulsem do rozwoju zarówno lokalnej gospodarki Pomorza jak i gospodarki całego kraju. Według szacunków firmy McKinsey & Company (Rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Perspektywy i ocena wpływu na lokalną gospodarkę, 2016) przy założeniu łącznej zainstalowanej mocy równej 6 GW, morskie farmy wiatrowe mogą powiększyć PKB o dodatkowe 60 mld zł do 2030 roku.

2. Nowe możliwości dla portów i stoczni na Pomorzu

Ogromne przedsięwzięcie jakim będzie rozwój programu offshore, bezpośrednio wpłynie na zwiększoną pracę portów, w których obsługiwane będą jednostki instalacyjne oraz zaplecze operacyjno-serwisowe. Po drugie, ze względu na potrzebę budowy i użytkowania elektrowni wiatrowych, konieczna będzie konstrukcja specjalistycznych jednostek morskich. To z kolei spowoduje wzmożoną pracę w polskich stoczniach.

3. Nowe miejsca pracy

Budowa morskich farm wiatrowych będzie wymagała zaangażowania wielu branż z różnych sektorów. Będą to, oprócz przemysłu, także usługi wspierające, takie jak: gastronomia, hotelarstwo, transport, szkolenia, ubezpieczenia. Badania przeprowadzone przez firmę McKinsey & Company w 2016 roku, pokazują, że w związku z rozwojem morskich farm wiatrowych o łącznej mocy zainstalowanej wynoszącej 6 GW, powstanie około 77 tys. nowych miejsc pracy.

4. Czysta energia

Prąd generowany przez wiatraki zlokalizowane na morzu wykorzystuje czystą siłę wiatru. Dzięki temu, produkowaną energię można określić jako zeroemisyjną – w procesie wytwarzania energii nie produkuje się dwutlenku węgla, szkodliwego dla środowiska i ludzi. Morskie farmy wiatrowe Baltica 2 i Baltica 3 pozwoli na uniknięcie około 8 mln dwutlenku węgla rocznie. Natomiast cały projekt Baltica ograniczy emisję tego gazu do atmosfery aż o 11 mln ton rocznie.

5. Ograniczony wpływ na środowisko naturalne

Morskie farmy wiatrowe będą w całości zlokalizowane poza cennymi przyrodniczo obszarami Natura 2000. Wpływ inwestycji na środowisko będzie ograniczony poprzez odsunięcie lokalizacji elektrowni wiatrowych od przylegającego obszaru Natura 2000 - Ławica Słupska. Dodatkowo, w oparciu o badania ornitologiczne, na terenie morskich farm wiatrowych wyznaczono obszar, który będzie stanowił korytarz dla migrujących ptaków. Ten pas nie zostanie zabudowany wiatrakami.

6. Minimalny wpływ na lokalną społeczność

Oddalenie farm od brzegu sprawi, że będą one miały bardzo niewielki wpływ na lokalnych mieszkańców. Wiatraki staną co najmniej 25 km od plaży, w związku z tym nie będą one słyszalne przez mieszkańców czy osoby korzystające z plaży. Jeżeli chodzi o ich widoczność to jedynie najwyższe elementy konstrukcji będzie można zobaczyć z brzegu, ale tylko przy bardzo dobrych warunkach pogodowych.

7. Dodatkowe źródło prądu

Program offshore będzie zasilał w prąd cały Krajowy System Elektroenergetyczny. Do 2030 roku moc morskich farm wiatrowych PGE wyniesie 2,5 GW, natomiast do 2040 roku będzie to aż 3,5 GW. Projekty Grupy PGE pozwolą na zaspokojenie potrzeb na energię aż 5,4 mln gospodarstw domowych. To odpowiada przykładowo trzydziestokrotnemu zapotrzebowaniu na energię dla Gdańska rocznie.

8. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego

Nowe źródło energii jakim będą morskie farmy wiatrowe zwiększy niezależność energetyczną kraju. Rozwój programu offshore oznacza jednocześnie inwestycję w stabilne źródło energii, na które nie będą miały wpływu czynniki zewnętrzne, takie jak np. zagrożenia pandemią.

9. Efektywna energia

Wiatraki zlokalizowane na morzu pracują przez ponad 90 proc. czasu. Obliczono, że ich średnie obciążenie w polskiej części morza Bałtyckiego będzie wynosiło około 45 proc. To oznacza, że planowane morskie farmy wiatrowe będą działały z obciążeniem porównywalnym do wysokosprawnych źródeł konwencjonalnych.

10. Społecznie akceptowane źródło energii

Badania przeprowadzone przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW), pokazują, że morskie farmy wiatrowe są najbardziej akceptowanym przez Polaków źródłem energii. Ponad 80 proc. uważa, że rozwój tego sektora sprzyja walce ze zmianami klimatu. Natomiast blisko 60 proc. badanych twierdzi, że chciałaby korzystać w swoich domach z energii wytwarzanej właśnie w morskich farmach wiatrowych.

Materiał we współpracy z:

Dodaj ogłoszenie