3 czynniki wpływające na możliwość większego odszkodowania UK

Materiał informacyjny
W procesie uzyskania odszkodowania powypadkowego z UK mają znaczenie różnego rodzaju czynniki, także takie, które mogą znacząco wpłynąć nie tylko na sam fakt jego uzyskania, ale i na wysokość otrzymanej kwoty. Są to przede wszystkim wiarygodne, pozyskane legalnie materiały, potwierdzające okoliczności lub skutki zdarzenia. Tylko takie mają szansę obronić się jako materiał dowodowy. Wszelkie nieetyczne próby podbicia kwoty odszkodowania niosą ze sobą ryzyko upadku całego roszczenia. Na jakie aspekty zatem należy zwrócić uwagę przede wszystkim?

1. Rekomendacja lekarska

2. Dokumentacja medyczna, dziennik kosztów i zdjęcia

3. Treści publikowane na portalach społecznościowych

W całym procesie gigantyczne znaczenie ma spójność i konsekwencja. Wszelkie przedstawione w kontekście świadczenia, jakim jest odszkodowanie UK, materiały powinny być ze sobą zgodne, dokładne i konsekwentne.

Rekomendacja lekarska

Odszkodowanie powypadkowe UK to sytuacja, w której poszkodowany jest zobligowany do udowodnienia zasadności roszczenia. W procesie uzyskania odszkodowania UK istotne jest dążenie do uzyskania pomocy lekarskiej, a następnie przestrzeganie jego zaleceń, niezależnie od tego, czy te rekomendacje dotyczą dalszych konsultacji specjalistycznych, rehabilitacji czy fizjoterapii. Bardzo cenne będzie także prywatne wykonywanie dodatkowych badań wspomagających lub rozszerzających diagnostykę.

Dokumentacja medyczna, dziennik kosztów i zdjęcia

Bardzo ważną kwestią jest zebranie dokumentów potwierdzających przebieg całego leczenia. Szczególnie jeśli przebiega ono za granicą, poza Wielką Brytanią liczy się możliwie bieżące gromadzenie całej dokumentacji. Każda informacja finalnie może mieć znaczenie, zwłaszcza jeśli pochodzi z okresu, w którym pacjentowi towarzyszyły dolegliwości bólowe. Przydatnym może być specjalny dziennik, w którym na bieżąco będą odnotowywane takie właśnie sytuacje. Równolegle warto zapisywać faktycznie poniesione koszty. Jeśli zamierzamy ubiegać się o zwrot środków wydanych na transport, notujmy cel podróży, dystans oraz poniesiony wydatek. Zdjęcia obrażeń lub ran wykonywane cyklicznie również będą bardzo przydatne.

Treści publikowane na portalach społecznościowych

Ostatni punkt dotyczy tego, co może stać się powodem zakwestionowania roszczenia, a mianowicie treści publikowanych w serwisach społecznościowych. Często zdjęcia zamieszczane na profilach osób poszkodowanych wskazują, że stan danej osoby wcale nie był tak poważny, jak twierdzi, co podważa zasadność wniosku.

Dodaj ogłoszenie