Aktywny samorząd

Materiał informacyjny Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

1.Aktywny Samorząd - Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

2. Aktywny Samorząd- Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych.

Dodaj ogłoszenie