Chcesz zostać policjantem? Odwiedź bytowskich funkcjonariuszy. Dni otwarte komendy 5 grudnia

Sylwia Lis
Dla tych, którzy chcą robić w życiu coś pożytecznego, czuć wyjątkowość swojej profesji i mieć stałość zatrudnienia Komendant Główny Policji ma bardzo dobrą propozycję – możesz zostać policjantem.

Służba w Policji to szczególny rodzaj misji, który polega na zapewnieniu bezpieczeństwa społeczeństwu oraz niesieniu pomocy innym. To zawód dla ludzi z pasją. Jesteś zainteresowany? To złóż odpowiednie dokumenty. Policjanci z Bytowa chętnie opowiedzą na Twoje pytania w trakcie dni otwartych 5 grudnia w godzinach 9 – 11 Komendzie Powiatowej Policji w Bytowie.
Kto ma szansę na służbę w policji?
Każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji musi spełnić następujące wymagania: posiadać polskie obywatelstwo,
posiadać nieposzlakowaną opinię, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Ćwiczenia WOT w pasie przygranicznym z Białorusią

Wideo

Dodaj ogłoszenie