Program spotkania:

11.30- 12.00 - przyjazd do siedziby firmy Agrokom - wpis na listę uczestników
12.00 - zamknięcie listy gości wyróżnionych upominkiem
12.00- powitanie zaproszonych Gości
12.15 - prezentacja ciągników ZETOR i maszyn towarzyszących
14:00 - rozmowy przy kiełbasce z grilla i kufelku piwa ( catering)
15.00 - wręczenie upominków i zakończenie spotkania