- Do mnie dzwonią co roku. Przeważnie jakiś pan przedstawia się i pyta o wydajność, czy jestem zadowolona ze zbiorów i prosi o porównanie z poprzednim rokiem - mówi pani Karolina z województwa kujawsko-pomorskiego, która prowadzi 52-hektarowe gospodarstwo.

Główny Urząd Statystyczny zapowiedział kolejne badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych. Od 8 do 20 listopada rolnicy mogą spodziewać się, że zadzwoni do nich teleankieter z GUS z kilkoma pytaniami dotyczącymi plonów z sezonu 2018. Jeśli gospodarz nie jest pewien, czy rozmawia z przedstawicielem GUS, może potwierdzić tożsamość teleankietera dzwoniąc na numer infolinii: 22 279 99 99 (opłata zgodnie z taryfą operatora). Jest czynna w godzinach 8.00 – 18.00.

Odpowiedzi można udzielić wcześniej również za pośrednictwem formularza przez internet, ale tylko przez 3 dni, od 5 do 7 listopada 2018 r. Formularz będzie dostępny na stronie rolnictwo.stat.gov.pl.

Badanie statystyczne będzie prowadzone na terenie całej Polski.

"W ocenie rolników zmiany jakie miały miejsce w I półroczu br., jak i bieżąca (czerwiec 2018 r.) koniunktura w użytkowanych przez nich gospodarstwach rolnych kształtowały się niekorzystnie. Pesymistyczne były również prognozy na II półrocze 2018 r. Należy podkreślić, że tak negatywnych opinii rolników nie odnotowano od 2015 r.", podał GUS publikując na początku października najnowszy raport na temat rolnictwa.