Gmina Słupsk, stawia na edukację

Materiał informacyjny Gminy Słupsk
Przełom kwietnia i maja, to czas podejmowania decyzji związanych z dalszą ścieżką edukacji dzieci i młodzieży. To również czas ważnych egzaminów dla ósmoklasistów oraz maturzystów. Wybór szkoły, przedszkola czy żłobka to istotny etap w życiu każdego dziecka oraz rodziców, którzy chcieli aby ich pociechy uczyły się w nowoczesnych, dobrze wyposażonych szkołach.

Gmina Słupsk od wielu lat znaczną część swojego budżetu przeznacza na edukację. Są to zarówno wydatki związane z rozbudową i polepszeniem infrastruktury technicznej, jak również inwestycja w kadrę nauczycielską.

Żłobki

W związku ze wzrostem liczby mieszkańców gminy Słupsk, w tym również mieszkańców z małymi dziećmi, kilka lat temu samorząd podjął decyzję o utworzeniu gminnych żłobków, które świadczyłyby opiekę nad najmłodszymi mieszkańcami. I tak kilka lat temu powstał żłobek, w Siemianicach – przy Gminnym Przedszkolu Bajka. Nowy obiekt – Gminny Żłobek „Iskiereczka”, powstaje właśnie w Redzikowie, gdzie docelowo pod opieką będzie mogło przebywać około 40 dzieci. Obecnie trwa rekrutacja - kliknij

Przedszkola i punkty przedszkolne

Gmina Słupsk oferuje również opiekę nad dziećmi w wieku przedszkolnym. Obecnie na jej terenie znajduje się 5 punktów przedszkolnych oraz przedszkole gminne Bajka w Jezierzycach z filą w Siemianicach. W kwietniu br. do użytku oddane został nowy budynek przedszkolny we Włynkówku. „Motylkowe Przedszkole”, bo o nim mowa to nowoczesna placówka, oferująca swoim podopiecznym niecodzienne udogodnienia, takie jak magiczny dywan czy sala doświadczania świata.

Szkoły podstawowe

Uczniowie tych placówek, stanowią największą szkolą grupę. Szkoły podstawowe funkcjonują w miejscowościach Włynkówko, Bierkowo, Jezierzyce, Głobino i Wrzeście, natomiast w Redzikowie i Siemianicah działają tzw. Zespoły szkolno – przedszkolne. Szkoły w Gminie Słupsk to przede wszystkim bogata oferta edukacyjna, wykwalifikowana, kadra, doskonałe zaplecze dydaktyczne, szereg zajęć pozalekcyjnych oraz bezpieczeństwo.

Dzięki bogatej infrastrukturze sportowej samorząd oferuje zajęcia na basenie czy lodowisku – w ramach lekcji wychowania fizycznego. Dużym ułatwieniem dla rodziców jest możliwość skorzystania przez dzieci z posiłku, w ramach realizowanego programu „Posiłek w domu i szkole”. Każda z placówek edukacyjnych realizuje własne programy edukacyjne, w tym międzynarodowe, wymianę kulturową wśród uczniów oraz nauczycieli.

Dla najzdolniejszych oferowane jest stypendium Wójta. Warto podkreślić, iż uczniowie w trudnej sytuacji materialnej czy społecznej mogą liczyć na pomoc socjalną, wsparcie i pomoc psychologów szkolnych.

Liceum

Samorząd, jako jedyny w powiecie słupskim, zdecydowała się utworzyć szkołę średnią - Liceum Wojskowe w Redzikowie. Jest to inicjatywa, która powstała przy współpracy z Batalionem Ochrony Bazy w Redzikowie oraz Bazą Wsparcia Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych w Redzikowie. Dziś Liceum, może poszczyć się wieloma Porozumieniami z jednostkami wojskowymi, militarnymi czy policyjnymi, z którymi aktywnie współpracuje. Młodzież ma możliwość nauki języka angielskiego z „native speakerami” z bazy w Redzikowie, czy udział w poligonach oraz zajęciach w terenie.

W roku 2021 zdecydowano się poszerzyć ofertę edukacyjną i utworzyć nową klasę licealną – klasę Kreowania wizerunku. To nowy, atrakcyjny kierunek edukacji, który ma przyciągnąć młodzież do redzikowskiego Liceum.

Rekrutacja już się rozpoczęła - kliknij

Zajęcia pozalekcyjne – artystyczne i sportowe

Warsztaty teatralne, muzyczne, garncarstwo, zajęcia muzyczne – to tylko niektóre z zajęć jakie proponuje Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk. Coś dla siebie znajdą tu również amatorzy fotografii czy malarstwa. Mimo trwającej pandemii Centrum stara się organizować spotkania i koncerty w formie wirtualnej. Taka forma spędzania wolnego czasu, cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. W szkołach funkcjonują Uczniowskie Kluby Sportowe, w których dzieci mogą realizować swoje sportowe pasje.

Młodzieżowa Rada Gminy Słupsk

Obecnie trwają rządowe prace nad „Strategią dla Młodego Pokolenia”, natomiast na terenie samorządu już od kilku lat funkcjonuje Młodzieżowa Rada Gminy, która skupia aktywnych młodych ludzi, ze szkół podstawowych oraz liceum.

Gmina Słupsk – stawia na edukację

Aby pomóc rodzicom i uczniom w dokonaniu właściwych wyborów od kilku lat na przełomie marca i kwietnia wydawane jest specjalne wydanie Gminnego Biuletyny Informacyjnego, w którym prezentowana jest oferta edukacyjna wszystkich gminnych placówek edukacyjnych.

Link do Biuletynu

Dodaj ogłoszenie