Gmina Słupsk wspiera seniorów

Materiał informacyjny Gminy Słupsk
Seniorzy stanowią liczną coraz liczniejszą grupę wiekową w naszym kraju. Polityka senioralna, od wielu lat stanowi ważny element w działaniach samorządu Gminy Słupsk. To z myślą o nich tworzone są usługi wspierające i aktywizujące osoby starsze. Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk to podmiot, który w zakresie wsparcia seniorów oferuje bardzo wiele.

Usługi opiekuńcze i Opieka 75+

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze to świadczenie niepieniężne, które polega na zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych seniorów, zapewniając prawidłowe funkcjonowanie w środowisku zamieszkania. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Celem Programu „Opieka 75+” jest natomiast zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych osobom w wieku 75 lat i więcej. Wsparcie w ramach programu zapewnia osobom starszym usługi polegające na umożliwieniu prawidłowego funkcjonowania seniorów w dotychczasowym środowisku zamieszkania. Program oferuje również specjalistyczne usługi opiekuńcze, które dostosowane są do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności i, co ważne, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Kluby Aktywnego Seniora

Kluby Seniora, od lat aktywnie działają na terenie samorządu, a ich liczba rośnie rokrocznie. To organizacje, które mają na celu integrację seniorów, osób w podobnym wieku. Jest to przestrzeń przeznaczona dla osób starszych, w której mogą się spotykać, spędzać wspólnie czas, a nawet nabywać nowych umiejętności podczas szkoleń i warsztatów. Uczestnicy Klubów Seniora mogą liczyć na wsparcie współuczestników, aktywne spędzanie czasu w miłej atmosferze w pobliżu miejsca zamieszkania. Pierwszy Klub Seniora na terenie Gminy Słupsk powstał w 2000 roku w Siemianicach. Każdy Klub Seniora ma zapewniony dostęp do Centrum Aktywności Lokalnej.

Gminny Uniwersytet III Wieku

Gminny Uniwersytet Trzeciego Wieku działa na na terenie Gminy Słupsk od roku 2015. Powstał on z inicjatywy aktywnych seniorów, mieszkańców Gminy Słupsk. Zarząd Uniwersytetu działa aktywnie już od ponad 5 lat, każdego roku podejmuje się realizacji nowych projektów. Przez okres funkcjonowania i odbywały się liczne spotkania, wykłady prelekcje, warsztaty.

Srebrna Sieć

Gmina Słupsk, jako samorząd, zaangażowana jest również w projekt „Srebrna Sieć”. W grudniu 2020 roku Centrum Usług Społecznych rozpoczęło udział w realizacji projektu Srebrna Sieć II. Jest to projekt partnerski 11 podmiotów (Powiatu Słupskiego, 8 gmin: Kobylnica, Kępice, Słupsk, Dębnica Kaszubska, Potęgowo, Ustka, Smołdzino i Główczyce oraz 2 podmiotów społecznych - Stowarzyszenia „My dla Was” z Przytocka i Altra Consulting spółka z.o.o. z Gdańska). Stanowi on kontynuację i uzupełnienie działań z pierwszego projektu Srebrna Sieć.

W ramach działań niesamodzielni seniorzy będą mogli skorzystać z usług sąsiedzkich, specjalistycznych i asystenckich. Starsze osoby objęte będą usługami teleopieki. Doposażona będzie również wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego (łóżka rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie, rowery stacjonarne.

Karta Seniora Gminy Słupsk

Karta Seniora Gminy Słupsk, oferuje dla jej posiadaczy szereg ulg na usługi dedykowane seniorom. Karta Seniora umożliwia korzystanie z dofinansowania do biletów komunikacji lokalnej na trasie od miejsca zamieszkania do miasta Słupsk i z powrotem. Dzięki niej seniorzy otrzymują 50% zniżki na oferty Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Słupsk. Karta umożliwia również; bezpłatne wejście na basen czy bezpłatne korzystanie z kriokomory w Parku Wodnym Redzikowo, w ramach gminnego programu „Wykorzystanie krioterapii w profilaktyce zdrowotnej i terapii mieszkańców gminy Słupsk. Dodatkowo posiadacze Karty Seniora Gminy Słupsk uzyskują 50% zniżki na kręgielnie w PW Redzikowo.

Seniorzy mogą bezpłatnie korzystać z zajęć realizowanych w ramach działających Klubów Aktywnego Seniora takich jak: udział w zajęciach nordic walking przyjazd na organizowane wyjścia do kina i na spektakle teatralne oraz inne imprezy o charakterze kulturalno-rozrywkowym czy udział w programie „Poznajmy naszą gminę, powiat, województwo. Posiadacze Karty Seniora mają także prawo do korzystania z promocji oferowanych przez partnerów programu, zniżki określone są z broszurze poniżej.

Rada Seniorów

Rada Seniora Gminy Słupsk powstała w roku 2018. Jej zadaniem jest umożliwienie i udział w podejmowaniu decyzji dotyczących polityki senioralnej samorządu oraz podejmowanie działań na rzecz seniorów. Od początku działalność Radni seniorzy, zaangażowani są w sprawy osób starszych, inicjując liczne działania i projekty w tym zakresie.

Wigilie seniorów

Te wyjątkowe spotkania przedświąteczne na stałe wpisały się w gminna tradycję. Od ponad 20 lat osoby starsze z terenu gminy spotykają się przy świątecznym stole. Oczywiście, w związku z pandemią, w roku 2020, takie spotkania nie zostały zorganizowane, jednak dzięki zaangażowaniu sołtysów, seniorzy tradycyjnie otrzymali świąteczne upominki.

Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk

Wszelkie świadczenia z zakresu pomocy i wsparcia seniorów w Gminie Słupsk, realizowane są przy zaangażowaniu Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk. Więcej informacji na stronie www.cus.slupsk.pl

Dodaj ogłoszenie