Nowy kodeks pracy. Czy zmiany w kodeksie pracy wejdą w życie? Rząd proponuje szereg zmian w projekcie kodeksu pracy. Czy pracownicy stracą pieniądze za nadgodziny a ich urlop przepadnie? Jak będzie wyglądać nowy kodeks pracy w 2019 roku. Sprawdź najważniejsze zmiany w kodeksie pracy, które mogą wejść w życie w nowych przepisach.

Zmiany w Kodeksie Pracy - NOWY KODEKS PRACY 2019 - Co się zmieni w nowych przepisach - URLOP I NADGODZINY NA NOWYCH ZASADACH 2019

Projekt nowego kodeksu pracy 2019 przewiduje wiele zmian prawach pracowników. Czy nowy kodeks pracy przyniesie dobre zmiany dla pracowników w Polsce? Sprawdzamy co się zmieni jeśli nowe zmiany w kodeksie pracy wejdą w życie. Kodeks pracy 2019 na nowych zasadach.

ZMIANY W KODEKSIE PRACY - CO SIĘ ZMIENI 2019

- Pewne kontrowersyjne elementy zawarte w projekcie nowego indywidualnego prawa pracy przeważyły za tym, że nie będziemy prowadzili dalszych prac nad tymi projektami. Chodzi tu szczególnie o ograniczenie ochrony kobiet w ciąży, zmiany dotyczącej przerwy na papierosa czy urlopu na żądanie – mówiła w kwietniu br. Elżbieta Rafalska.

Nowy kodeks pracy 2019 Nadgodziny i urlop przepadnie?! Jakie zmiany [ZASADY, Co się zmieni] Co trzeba wiedzieć PRZEPISY

Nowy Kodeks Pracy 2019 zakłada, że pieniądze za nadgodziny nie trafią bezpośrednio do pracownika, tylko na specjalny rachunek, którym zarządzać będzie pracodawca. Pieniądze za nadgodziny pracodawca będzie mógł wypłacić w kilku przypadkach, regulowanych przez nowy kodeks pracy.

Fundusze zgromadzone na specjalnym koncie, według zmian w Kodeksie Pracy 2019 mogą zostać rozdysponowane w następujący sposób:

  • Pracodawca może wysłać swojego pracownika na bezpłatny urlop
  • Obniżyć wymiar czasu pracy i różnice wypłacać z środków zgromadzonych za nadgodziny
  • Pracownik będzie mógł wystąpić o bezpłatny urlop, ale zgodę na to będzie musiał wyrazić pracodawca

PROJEKT ZMIAN:

Zmiany w kodeksie pracy 2019 przewidują miedzy innymi ujednolicenie czasu urlopu. Po zmianach pracownikom ma przysługiwać 26 dni wolnych od pracy. Takie zmiany jednak będą miały swoją konsekwencję. Według nowych przepisów w kodeksie pracy, po zmianach będzie przedawnienie urlopu.

Nowy kodeks pracy 2019 NADGODZINY. Będą duże zmiany

Według nowego kodeksu pracy, jeśli pracownik nie wykorzysta urlopu za dany rok, w tym samym roku, ma czas na odrobienie zaległości w odpoczywaniu tylko do końca I kwartału roku następnego. Gdy tego nie zrobi, urlop przepadnie.

Nowy Kodeks Pracy nie zmienia natomiast kwestii czasu pracy. Pracować będziemy nadal

Pięć dni w tygodniu,

Po 8 godzin do daje w sumie:40 godzin tygodniowo