Możesz zawiesić działalność gospodarczą

www.dziennikwschodni.pl
Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw wprowadziła nowelizację przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Nowelizacja w zasadzie weszła w życie 20 września 2008 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 8-13, które zaczną obowiązywać 31 marca 2009 r. Nowe przepisy wprowadziły możliwość zawieszania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców.

Zgodnie z art. 14a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy.

Przepis ten dotyczy zarówno osoby fizyczne, jak i innych przedsiębiorców (np. spółki zarówno osobowe jak i kapitałowe, fundacje, spółdzielnie itp.)

 
Gdy masz spółkę 

Gdy działalność gospodarcza prowadzona jest w formie spółki cywilnej (zgodnie z przepisami spółka nie jest przedsiębiorcą) zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem, że wszyscy wspólnicy dokonają zawieszenia działalności. Natomiast w przypadku innych spółek osobowych (jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo- akcyjnej) decyzję o zawieszeniu podejmuje spółka, która jest przedsiębiorcą.

Nowe przepisy dotyczące zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej mają zastosowanie do podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, opodatkowanych zarówno na „zasadach ogólnych”, jak i opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Aby dokonać zawieszenia działalności należy zgłosić ten fakt do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osób fizycznych lub do Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osób prawnych. Obowiązek pisemnego informowania dotyczący zarówno zawieszenia jak i wznowienia działalności i oba wnioski zwolnione są z opłat.

Jeżeli przedsiębiorca przed upływem 24 miesięcy od dnia złożenia wniosku o zawieszenie działalności nie złoży do właściwego organu wniosku o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, wówczas wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega wykreśleniu z urzędu. Przed wykreśleniem z ewidencji organ ewidencyjny zobowiązany jest wezwać przedsiębiorcę do zgłoszenia wznowienia działalności, przy wyznaczeniu dodatkowego 30 dniowego terminu.

 

Jakie masz prawa po zawieszeniu

 

Na mocy znowelizowanego art. 39 ustawy o swobodzie gospodarczej od 31 marca 2009 r. organ ewidencyjny w terminie 7 dni od dnia wydania decyzji, z urzędu będzie przekazywał informacje o zawieszeniu, wznowieniu wykonywania działalności urzędowi statystycznemu, naczelnikowi urzędu skarbowemu właściwym ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz oddziałowi ZUS właściwemu ze względu na miejsce wykonywania działalności. 

W okresie od 20 września 2008 r. do 31 marca 2009 r. organy ewidencyjne nie mają takiego obowiązku.

Mimo, iż przedsiębiorca nie ma obowiązku zawiadamiania organu podatkowego o zawieszaniu i wznowieniu działalności, jednak ze względu na fakt, że zawieszenie działalności zwalnia przedsiębiorcę m.in. z części obowiązków podatkowych, zasadnym jest aby przedsiębiorca będący osobą fizyczną samodzielnie, z własnej inicjatywy informował właściwe organy podatkowe o tym fakcie.

W okresie zawieszenia przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać z niej bieżących przychodów.

Ma jednak prawo do:

*wykonywania wszelkich czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,

*przyjmowania należności powstałych przed datą zawieszenia,

*zbywania własnych środków trwałych i wyposażenia, poza zbyciem wartości niematerialnych i prawnych.

*uczestniczenia w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem,

*osiągania przychodów finansowych, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem.

Obowiązkiem przedsiębiorcy jest uregulowanie zobowiązań powstałych przed datą zawieszenia tej działalności i wykonywanie wszelkich obowiązków nakazanych przepisami prawa. W trakcie zawieszenia działalności przedsiębiorca może zostać objęty kontrolą podatkową lub skarbową.

 

A co z zaliczkami?

 

Podatnik, opodatkowany na zasadach ogólnych, który zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej, jest zwolniony z obowiązku wpłacania w ciągu roku podatkowego (za okres objęty zawieszeniem) zaliczek na podatek dochodowy (art. 44 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Wspólnicy spółki jawnej, partnerskiej oraz komandytowo – akcyjnej, podlegają w/w zwolnieniu, jeżeli spółka zawiesiła wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a podatnik będący wspólnikiem spółki – nie później niż przed upływem 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o okresie zawieszenia tej działalności (art. 44 ust.11 i 12 znowelizowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Zwolnione z wpłat zaliczek na podatek dochodowy są również osoby prawne, które zawiesiły działalność gospodarczą i w ciągu 7 dni od zawieszenia poinformowały o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego (art. 25 ust. 5c znowelizowanej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Należy pamiętać, że przedsiębiorcy, którzy zawiesili działalność, nie są zwolnieni z obowiązku złożenia zeznania rocznego za ten okres, jak również ewentualnej zapłaty podatku dochodowego.

 

Zawiadom naczelnika

 

W trakcie zawieszenia działalności (od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono działalność) amortyzacji nie podlegają składniki majątku, które nie są używane na skutek tego zawieszenia (art. 22c pkt 5 znowelizowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 16c pkt 5 znowelizowanej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). 

W odniesieniu do podatników opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.) zastosowanie mają przepisy art. 21, w którym po ust. 1c dodano ust. 1d-1i. Zgodnie z tymi przepisami podatnik, który na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej, jest zwolniony, w zakresie tej działalności, za okres objęty zwolnieniem, z obowiązku obliczania i wpłacania na rachunek urzędu skarbowego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zwolnienie ze wskazanych obowiązków dotyczy zarówno podatników opłacających ryczałt co miesiąc, jak i opłacających ryczałt kwartalnie.

Wskazana regulacja dotyczy zarówno podatników prowadzących działalność gospodarczą jednoosobowo jak i w formie spółki. W przypadku spółki warunkiem zwolnienia jest zawiadomienie w formie pisemnej naczelnika urzędu skarbowego o okresie zawieszenia wykonywania tej działalności przez wspólników.

Zawiadomienie takie należy złożyć w terminie, nie później niż przed upływem 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

 

Gdy wznowisz działalność  

Po wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej podatnicy opodatkowania w tej formie obowiązani są obliczyć i wpłacić, na rachunek właściwego urzędu skarbowego ryczałt dotyczący okresu zawieszenia.

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej ma zastosowanie także do podatników opłacających podatek w formie karty podatkowej.

W trakcie zawieszenie takiej dzielności za każdy dzień zawieszenia obniża się podatek o 1/30 miesięcznej należności.

Osobie prowadzącej działalność w formie karty podatkowej nadal przysługuje prawo zgłoszenia przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej na starych zasadach (art. 34 ustawy o ryczałcie). W takim przypadku o przerwie trwającej nieprzerwanie co najmniej 10 dni podatnik zawiadamia właściwego naczelnika urzędu skarbowego najpóźniej w dniu rozpoczęcia przerwy i w dniu poprzedzającym dzień jej zakończenia zaś przerwę spowodowaną chorobą w dniu rozpoczęcia działalności po przerwie.

Nowe regulacje dotyczące możliwości zawieszenia działalności w formie karty podatkowej i stare przepisy dotyczące przerwy w prowadzeniu działalności będą obowiązywać równolegle, z tym zastrzeżeniem, że w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej nie stosuje się przepisów dotyczących zgłoszenia przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Przygotuj swój turystyczny biznes na sezon

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie