Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim

Słupsk, Szarych Szeregów 14

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim jest instytucją, przy pomocy której swoje zadania z zakresu nadzoru budowlanego wykonuje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Do zadań Inspekcji należą między innymi:

  • kontrolowanie stosowania i przestrzegania przepisów prawa budowlanego

  • kontrolowanie działań organów administracji architektoniczno-budowlanej

  • nakaz rozbiórki obiektu nieużytkowanego i nienadającego się do odbudowy lub remontu

  • kontrola budów w zakresie zgodności wykonywanych robót budowlanych z zatwierdzonym projektem

  • przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy obiektów budowlanych

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Słupsku.

podobne firmy