Profesjonalni, otwarci, nowocześni i aktywni nauczyciele słupskiego Ekonomika

Artykuł sponsorowany Miasto Słupsk
Słupski Ekonomik to jedna z najlepszych szkół w kraju, której jakość nauczania wielokrotnie potwierdzał ranking prestiżowego ogólnopolskiego portalu “Perspektywy”. Szkole przyznawano symboliczne znaki jakości w postaci „Złotych” i „Srebrnych Tarcz”, co wpisało ją do grona najlepszych techników w Polsce.

To jednocześnie jedna z najstarszych szkół w Słupsku (w 2021 roku szkoła obchodzić będzie Jubileusz 75-lecia istnienia). Szkołę tworzą ludzie sukcesu: wyjątkowi uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi. Jest to społeczność zaangażowana w edukację i wychowanie młodzieży, potrafiąca budować atmosferę sprzyjającą uczeniu się, zdobywaniu doświadczeń i wielopoziomowego rozwoju osobistego i zawodowego. Nauczyciele Ekonomika to wysoko wykwalifikowani specjaliści w branży, którzy dostrzegają konieczność „kształcenia się przez całe życie”, nieustannego rozwoju swoich umiejętności i kwalifikacji. Skutecznie realizują oni wspólnie wypracowaną koncepcję funkcjonowania szkoły i kierunki polityki oświatowej Słupska. Corocznie biorą udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, podejmują kolejne studia podyplomowe.

W roku 2021 kadra Ekonomika skorzysta również z możliwości rozwoju zawodowego, szkoleń i kursów, jaką oferuje program Erasmus+. Narodowa Agencja Programu Erasmus+ pozytywnie oceniła wniosek Ekonomika w ramach Akcji 1 Mobilność kadry edukacji szkolnej i przyznała środki finansowe w wysokości 28 221 EURO na realizację projektu Profesjonalni, Otwarci, Nowocześni i Aktywni, czyli rozwój kompetencji kadry ZSE, w celu podniesienia jakości pracy szkoły. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby nauczycieli, uczniów i zmieniającej się rzeczywistości. Ma on na celu szeroko pojęty rozwój kadry i całej społeczności szkolnej, a tym samym przyczyni się do wzrostu jakości pracy szkoły i służyć będzie umiędzynarodowieniu edukacji. W ramach projektu nauczyciele realizować będą zagraniczne mobilności. Grupa pięciu nauczycieli wyjedzie do partnerskiej szkoły zawodowej we Włoszech, gdzie podejmie działania z zakresu job shadowing, polegające na obserwacji pracy włoskich nauczycieli. Natomiast w okresie ferii letnich dwunastu nauczycieli realizować będzie kursy i szkolenia w Hiszpanii, których tematyka dotyczy: stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, nowoczesnych metod kształcenia, gier w edukacji oraz metod pracy w interkulturowych zespołach klasowych. Zaplanowane działania - oprócz rozwoju kompetencji zawodowych nauczycieli - będą służyć poznaniu europejskich standardów kształcenia, które zostaną wdrożone w Zespole Szkół Ekonomicznych. Dzięki realizacji projektu, edukacja w Ekonomiku będzie jeszcze bardziej profesjonalna, nowoczesna i otwarta na dialog międzykulturowy. Aktywność kadry i dążenie do samorozwoju wpłyną pozytywnie na wzrost jakości pracy szkoły, a przede wszystkim przyczynią się do osiągania kolejnych sukcesów przez uczniów. Zachęcamy do śledzenia naszych aktywności na stronie www.ekonomik.slupsk.pl.

Katarzyna Rydzewska
Koordynator projektu,
Nauczyciel przedmiotów
zawodowych w ZSE

Materiał oryginalny: Profesjonalni, otwarci, nowocześni i aktywni nauczyciele słupskiego Ekonomika - Głos Pomorza

Dodaj ogłoszenie