1. Głos Pomorza
 2. Komunikaty
 3. Prezydent Miasta Krakowa odwołuje ogłoszone przetargi
Wróć do listy komunikatów

Prezydent Miasta Krakowa odwołuje ogłoszone przetargi

Prezydent Miasta Krakowa

odwołuje ogłoszone na dzień 16 kwietnia 2020 r.

przetargi

 

 • ustne nieograniczone:
 1. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0353 ha, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, składającej się z  działek oznaczonych nr  70/1 o powierzchni 0,0277 ha, 70/3  o powierzchni 0,0076 ha, w obrębie P-53, jednostka ewidencyjna Podgórze, objętej KW KR1P/00188060/4 zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi przy ul. Siostrzanej Nr 8,
 2. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego  oznaczonego Nr 44 o powierzchni użytkowej 51,65 m2, położonego w budynku przy ul. Armii Krajowej Nr 2 objętego KW KR1P/00340431/0 wraz z udziałem wynoszącym 59/10000 części nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali
  oraz nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 791/9 o powierzchni 0,6923 ha, położona w obrębie 2 jednostka ewidencyjna Krowodrza, objęta KW KR1P/00183498/8
  ,
 3. trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej,  oznaczonej nr działki 103/1 o powierzchni 0,0555 ha, położonej w obrębie P-76, jednostka ewidencyjna Podgórze, przy ul. Stępice, objętej KW KR1P/00494305/2,
 4. piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału Gminy Miejskiej Kraków wynoszącego 1/2 części nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 9 o powierzchni 0,0638 ha, położonej w obrębie P-60, jednostka ewidencyjna Podgórze, objętej KW KR1P/00346064/8, zabudowanej budynkami mieszkalnymi położonymi w Krakowie przy ul. Błotnej nr 18,

 

 • pisemny ograniczony:

pierwszy przetarg pisemny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych
na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej nr działki 396/10 o powierzchni 0,0026 ha, położonej w obrębie 44, jednostka ewidencyjna Krowodrza, w rejonie ul. Siemaszki, objętej KW KR1P/00220083/8 zabudowanej garażem o powierzchni 22 m2.

 

Odwołanie przetargów uzasadnione jest podejmowaniem przez organy administracji publicznej działań minimalizujących zagrożenie dla zdrowia publicznego, o których mowa m.in. w przepisach ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) oraz ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.), określających w szczególności zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażenia i rozprzestrzeniania się choroby, zasady i tryb podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby. 

                                                                                                                     

Dyrektor Wydziału

Marta Witkowicz