1. Głos Pomorza
  2. Komunikaty
  3. Wójt Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce informuje
Wróć do listy komunikatów

Wójt Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce informuje

INFORMACJA
Wójt Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce informuje,
że w dniach 3.08.2022 – 25.08.2022 będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę i użyczenie.