Studiuj w Akademii Pomorskiej w Słupsku

Artykuł sponsorowany

Wideo

Zobacz galerię (0 zdjęć)

Swoją misję Akademia Pomorska w Słupsku pełni prowadząc studia i badania w dziedzinach humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, ścisłych, technicznych, ekonomicznych, nauk o zdrowiu oraz o kulturze fizycznej, a także w obszarze sztuki.

Studenci zdobywają u nas wykształcenie w ramach 9 Instytutów i 1 samodzielnej Katedry: Instytut Historii, Instytut Filologii, Instytut Pedagogiki, Instytut Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki, Instytut Nauk o Zdrowiu, Instytut Prawa i Administracji oraz Katedra Sztuki Muzycznej.

W naszej ofercie znajdują się następujące kierunki: administracja, bezpieczeństwo narodowe, biologia, dietetyka, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, edukacja techniczno-informatyczna, filologia angielska, filologia germańska, filologia polska, filologia rosyjska, fizjoterapia, fizyka techniczna, geografia, historia, informatyka, inżynieria cyberprzestrzeni, kosmetologia, logistyka, ochrona środowiska, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pielęgniarstwo, politologia, praca socjalna, prawo, ratownictwo medyczne, socjologia, turystyka i rekreacja, zarządzanie.

Akademia Pomorska oferuje ponad 120 specjalności dostosowanych do potrzeb rynku pracy i najnowszych osiągnięć w danej dziedzinie kształcenia.

Współpraca z różnymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi przyczynia się do prowadzenia zajęć i badań na światowym poziomie.
W Akademii Pomorskiej prowadzona jest również Szkoła Doktorska a w jej ramach:
•Sekcja historyczno-literaturoznawcza: historia, literaturoznawstwo;
•Sekcja człowiek-środowisko-społeczeństwo: nauki biologiczne, nauki o bezpieczeństwie.

Nasze nowości:

Wszystkie kierunki i dostępne ścieżki kształcenia dostępne na: www.rekrutacja.apsl.edu.pl
Prosimy o dostarczanie dokumentów za pomocą poczty (pocztą tradycyjną lub przez usługi kurierskie). Wówczas do kompletu dokumentów obowiązkowo dołącz:
•kopię dowodu tożsamości
•oryginał (lub odpis) świadectwa maturalnego
•jeżeli posiadasz - kopię Karty Dużej Rodziny

Drodzy Kandydaci!

W trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne prosimy o kontaktowanie się z nami telefonicznie lub mailowo:+48 607 927 430 i +48 533 344 390 lub rekrutacja@apsl.edu.pl
Zapytaj o kierunek, który Cię interesuje oraz o warunki rekrutacji

Dodaj ogłoszenie