Sąd Rejonowy w Szczecinie wpisał do rejestru nową spółkę finalizując połączenie stoczni remontowych Pomorza Zachodniego.

Proces konsolidacji dwóch spółek trwał od października ubiegłego roku. Plan zarządów obu stoczni w czerwcu br. zatwierdziły rady nadzorcze Szczecińskiej Stoczni Remontowej Gryfia oraz Morskiej Stoczni Remontowej w Świnoujściu.

Rady nadzorcze uznały, że najbardziej efektywnym będzie przejęcie świnoujskiej spółki przez szczecińską Gryfię.
Całość majątku Morskiej Stoczni Remontowej została przeniesiona do spółki, która właśnie została zarejestrowana.

Kapitał zakładowy Szczecińskiej Stoczni Remontowej Gryfia SA został podwyższony z 31 mln zł do 51 mln zł w drodze emisji 2 mln akcji imiennych o wartości nominalnej 10 złotych każda. Każdy pracownik MSR otrzyma 5 akcji połączonej spółki za każdą swoją (akcja MSR). Udział pracowników w kapitale nowej spółki wynosi łącznie 12,2 proc.

Projekt połączenia obu firm pozytywnie zaopiniował też biegły rewident, wyznaczony przez Sąd Rejonowy w Szczecinie.
Siedziba nowej spółki jest w Szczecinie.

Stocznia posiada w Szczecinie tereny o powierzchni 5,6 ha oraz 47,4 ha w Świnoujściu (w tym 19,2 ha nieruchomości stoczniowych i 28,2 ha nieruchomości inwestycyjnych). Nabrzeża w Szczecinie mają w sumie prawie 1,5 km długości i 661 m w Świnoujściu. Dodajmy sześć doków pływających od kilkunastu do kilku tysięcy ton, trzy pływające doko-pontony (1 460 - 1 550 ton) oraz podnośnik pontonowy o nośności 1 700 ton.

Nowa spółka zatrudnia w Szczecinie i Świnoujściu ponad 800 pracowników. Kapitał własny nowej spółki wynosi 67,9 mln zł. Docelowy poziom przychodów przekroczyć ma 200 mln zł.

Największym akcjonariuszem jest Mars Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (80,29 proc. akcji). Zarządzany jest przez MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., którego właścicielem jest Agencja Rozwoju Przemysłu.