Trwa porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Ustce

Materiał informacyjny Wodociągi Ustka Spółka z o. o.

Od ponad roku świat żyje pandemią. To jednak nie zwalnia nas z obowiązku dbania o środowisko- zarówno w skali własnego domostwa, miasta, województwa i kraju. W Ustce od dwunastu miesięcy jest prowadzona przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków.

Wodociągi Ustka Spółka z o.o. realizuje obecnie projekt pn. „Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Ustce, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II- Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. Całkowita wartość projektu wynosi 28 032 495,36 zł, natomiast dofinansowanie opiewa na kwotę 14 559 378,08 zł. Od początku trwania umowy odebrano prace o wartości 7,5 mln zł, co stanowi 35,6% wartości całej umowy.

Wybranym wykonawcą została firma ATA-TECHNIK Sp. z o.o. S.K.A. z Budzynia. Na placu budowy jednocześnie przeprowadzane są prace budowlane, jak i modernizacyjne. Prace nie zaburzają w żaden sposób bieżącego funkcjonowania oczyszczalni.

Prace rozpoczęły się od przebudowy komory wlotowej i układu dopływu ścieków. Przebudowywana jest też instalacja osadników wstępnych z pomieszczeniem pomp i armatury, jak również pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego.

Trwa modernizacja pompowni ścieków własnych oraz dokonano wymiany wirówki w stacji odwadniania. Projekt przewiduje rozbudowę stacji dmuchaw oraz budynku obejmującego stację zagęszczania osadów, pompownię cyrkulacyjną oraz pomieszczenie kotła i agregatu kogeneracyjnego.

To co najbardziej cieszy, to fakt, że do końca I kwartału udało się również wybudować takie elementy oczyszczalni jak pompownia osadów wstępnych z pomieszczeniem pomp i armatury czy nowy blok oczyszczania biologicznego.

Choć przed spółką „Wodociągi Ustka” stoi jeszcze wiele wyzwań związanych z realizacją inwestycji w ramach tego projektu, to pomimo niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej w kraju prace na placu budowy nieprzerwanie trwają. Po zakończeniu prac budowlanych oraz dokonaniu rozruchów i odbiorów możemy spodziewać się nowoczesnej, większej oczyszczalni ścieków. Nowa oczyszczalnia z pewnością przyczyni się do zwiększonej ochrony środowiska naturalnego w całej aglomeracji.

Dodaj ogłoszenie