Umorzenie śledztwa Prokuratury Rejonowej

Materiał informacyjny Prokuratury Okręgowej w Słupsku

Postanowieniem z dnia 17 grudnia 2020 roku, Prokuratura Rejonowa w Słupsku u prowadzone pod sygnaturą akt PR 3 Ds. 1158.2020, w sprawie popełnienia przestępstw z art. 224a k.k. polegających na powiadomieniu w okresie od 30 sierpnia 2020 roku do grudnia 2020 roku w Słupsku oraz na terenie miejscowości położonych w powiatach słupskim, lęborskim, bytowskim, chojnickim oraz człuchowskim, instytucji publicznych za pośrednictwem wiadomości, wysłanych pocztą elektroniczną fałszywym zagrożeniu dla życia i zdrowia wielu osób, które to zawiadomienia spowodowały czynności organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Pokrzywdzeni w sprawie PR 3 Ds. 1158.2020, mają prawo do zapoznania się z materiałami śledztwa i wniesienia, w terminie 7 dni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia, zażalenia na postanowienie o umorzeniu śledztwa, do Sądu Rejonowego w Słupsku. Pokrzywdzeni mogą również zażądać, w terminie 7 dni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia, doręczenia odpisu, postanowienia o umorzeniu śledztwa. W takim przypadku, zażalenie na to postanowienie można wnieść na powyższych zasadach 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Zażalenie wniesione po upływie tego terminu jest bezskuteczne (art. 122 par. 1 i 2 i art. 460 k.p.k.).

Dodaj ogłoszenie