W Kępicach trwa budowa sieci gazowej. Będzie to tak zwany gazociąg wyspowy, którego bazowym elementem będzie stacja regazyfikacji LNG.

Obecnie mieszkańcy Kępic, którzy chcą korzystać z gazu jako paliwa do kuchenek mogą muszą kupować butle z gazem, które co jakiś czas trzeba wymieniać. O możliwości zaopatrywania Kępic w gaz ziemny, który płynąłby rurami, mówiło się już od kilku lat. Na przeszkodzie w realizacji takiego zamiaru stał problem z doprowadzeniu do miasta gazociągu.

Jednak na początku 2018 roku Kępice, jako jedna z kilkudziesięciu gmin w Polsce, zostały objęte rządowym programem przyspieszonej gazyfikacji kraju. Zakłada on do 2022 roku gazyfikację trzystu gmin i budowę tam tzw. gazociągów wyspowych opartych na stacjach regazyfikacji gazu LNG.

LNG to skroplony gaz ziemny. Podczas skraplania objętość tego paliwa redukuje się 630 razy, dzięki czemu gęstość energii skroplonego gazu ziemnego wzrasta. W takiej postaci gaz LNG można transportować cysternami. Jednak zanim takie paliwo dotrze do odbiorców konieczna jest specjalna infrastruktura. Głównym elementem takiej sieci jest właśnie stacja regazyfikacji LNG, skąd siecią gazową paliwo dotrze do odbiorców.

Jeszcze w 2017 r. gmina Kępice nawiązała kontakt w koszalińskim oddziałem Polskiej Spółki Gazowniczej w sprawie dostarczania gazu do mieszkań w Kępicach. Te działania przyniosły efekt, bo spółka podjęła decyzję o budowie w Kępicach stacji regazyfikacji gazu LNG wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową oraz niezbędną infrastrukturą. Gaz w postaci LNG będzie dowożony do Kępic cysternami. W stacji będzie magazynowany i dalej redystrybuowany do odbiorców poprzez lokalny gazociąg. Stacja LNG jest budowana w rejonie ulicy Składowej w pobliżu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Na stronie internetowej Kępic Artur Michniewicz, rzecznik prasowy Polskiej Spółki Gazownictwa, poinformował, że na terenie Kępic powstanie ponad 10 km sieci gazowej. Na początek zostanie zrealizowana budowa ponad 2 km sieci w głównych ulicach: Składowej, Pomorskiej, Niepodległości oraz Sikorskiego, a póxniej rozpocznie się kolejny etap inwestycji.

- W zależności od zainteresowania mieszkańców, planowana jest rozbudowa gazociągu w kierunku ulic: 11 listopada, Podgórnej, Zacisze, Mikołaja Kopernika, Placu Wolności, Sosnowej, Leśnej, Bogdana Jancy, Wojska Polskiego, Marii Konopnickiej, Kościelnej oraz Kwiatowej - stwierdził rzecznik prasowy Polskiej Spółki Gazownictwa.

Dodał, że koncepcja gazyfikacji Kępic umożliwi podłączenie wszystkich gospodarstw domowych, a także przedsiębiorstw, znajdujących się na trasie projektowanej sieci gazowej. Parametry gazociągów dobrano tak, żeby umożliwić w przyszłości rozbudowę sieci gazowej m.in. do Korzybia, Obłęża czy Barcina. Od sierpnia ubiegłego roku odbiorcą gazu jest firma Kęgar w Kępicach.

Co ważne, gaz z lokalnej stacji LNG może być wykorzystywany nie tylko do zasilania kuchenek gazowych, ale także do ogrzewania pomieszczeń.