Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego przeznaczył 3 mln zł unijnego dofinansowania na integrację społeczno-zawodową osób bez pracy lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie słupskim.

W ramach projektów integracji społeczno-zawodowej odbędą się szkolenia, indywidualne porady zawodowe oraz warsztaty dla ponad 250 osób z gmin: Kępice, Słupsk, Ustka oraz z samej Ustki i Słupska.

Gmina Ustka zrealizuje projekt, który ma pomóc 70 mieszkańcom będącym w najgorszej sytuacji zawodowej i socjalnej znaleźć pracę i zintegrować się społecznie. Przez dziewięć miesięcy specjaliści będą pomagać uczestnikom projektu szkolić umiejętności, które przygotują ich do podjęcia pracy. Wartość projektu to ponad milion złotych. Dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wynosi ponad 887 tys. zł.

Z kolei miasto Ustka wdraża projekt, którego celem jest znalezienie pracy 36. osobom dotkniętych i zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie warsztatów i zajęć mających na celu ich reintegrację społeczną. Wartość projektu to 540 tys. zł, a dofinansowanie z RPO wynosi ponad 500 tys. złotych.

W Słupsku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie do podobnego projektu wytypuje 90 podopiecznych. Pracownicy socjalni wyznaczą każdemu uczestnikowi indywidualną ścieżkę reintegracji. Zorganizują również warsztaty remontowo-budowlane, konserwatorskie oraz prac twórczych. Będą też indywidualne porady zawodowe, specjalne kursy oraz szkolenia. Wartość tych działań wynosi ponad 1,3 mln zł, z czego dofinansowanie z UE to ponad 1,1 mln zł.

Na terenie gminy Słupsk na pomoc w znalezieniu pracy może liczyć 15 osób bezrobotnych. Będą mieli spotkania z psychologiem, który przeprowadzi z nimi zajęcia z komunikacji interpersonalnej, samooceny i asertywności. Będą też specjalne szkolenia zawodowe oraz trzymiesięczny staż u przedsiębiorcy zgodny z ukończonym wcześniej szkoleniem. Wartość projektu przekracza 223 tys. zł, a dofinansowanie z RPO wynosi ponad 190 tys. zł.

Z kolei gmina Kępice otrzymała dofinansowanie na pomoc dla 50 mieszkańców w znalezieniu pracy. Projekt będzie realizować Centrum Integracji Społecznej w Kępicach.

- Centrum Integracji Społecznej działa w naszej gminie od 2012 roku. Od tego czasu ponad 80 osób wzięło udział w różnego rodzaju zajęciach podnoszących kwalifikacje i dających nowy zawód. Około 30 osób spośród nich znalazło później zatrudnienie - mówi Magdalena Majewska, burmistrz Kępic

W ramach projektu "Idziemy do pracy - z CIS-em aktywnie" zaplanowano cykl zajęć z doradcą zawodowym, coachem, specjalistą ds. BHP oraz psychologiem. Uczestnicy projektu będą mieli również praktyki zawodowe u pracodawców, a także szkolenia branżowe w wybranych zawodach.

Wartość projektu wynosi ponad 746 tys. zł, z czego przeszło 634 tys. zł stanowi dofinansowanie unijne zatwierdzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego