Władze Słupska będą konsultować uchwałę krajobrazową

  Władze Słupska będą konsultować uchwałę krajobrazową

  Zbigniew Marecki

  Aktualizacja:

  Głos Pomorza

  Aby uporządkować zasady rozmieszczania reklam w mieście, władze Słupska przygotowują się do konsultacji tzw. uchwały krajobrazowej.
  Konsultacje mają być przeprowadzane przy pomocy specjalnej platformy internetowej przygotowanej przy współpracy z Uniwersytetem Warszawskim.

  Do przygotowania uchwały krajobrazowej obliguje władze miejskie tzw. ustawa krajobrazowa, która weszła w życie we wrześniu 2015 roku. Zmieniono nią m.in. przepisy prawa budowlanego, ustawy o drogach publicznych, planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie środowiska oraz o podatkach i opłatach lokalnych.Ustawą uporządkowano przede wszystkim terminologię związaną z ochroną krajobrazu.

  Przyznano radzie gminy kompetencje do ustalania w formie uchwały zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z których mogą być wykonywane. Ponadto, ustawodawca zobowiązał samorząd województwa do sporządzania tzw. audytu krajobrazowego. Z wprowadzeniem ustawy wiąże się również przyznanie organom gminy możliwości posługiwania się nowymi narzędziami finansowymi m.in. wprowadzono opłatę reklamową oraz system kar pieniężnych. W ustawie zostały zawarte również regulacje mające na celu uporządkowanie procedury zajęcia pasów drogowych przez umieszczone w polu widzenia użytkownika drogi tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe. Ustawa krajobrazowa ujednoliciła też definicje w zakresie kształtowania polityki krajobrazu. Szczególne znaczenie mają wprowadzone do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) definicje takie jak reklama, tablica reklamowa, urządzenie reklamowe, szyld, krajobraz czy krajobraz priorytetowy.

  Poprzez reklamę należy rozumieć upowszechnianie w jakiejkolwiek wizualnej formie informacji promującej osoby, przedsiębiorstwa, towary, usługi, przedsięwzięcia lub ruchy społeczne.

  Tablice reklamowe rozumiane są obecnie jako przedmioty materialne przeznaczone lub służące ekspozycji reklamy wraz z ich elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami o płaskiej powierzchni służącej ekspozycji reklamy (w szczególności banery reklamowe, reklamy naklejane na oknach budynków oraz te umieszczane na rusztowaniach lub ogrodzeniach placu budowy).

  Urządzeniami reklamowymi są z kolei analogicznie przedmioty materialne, inne niż tablica reklamowa. Szyldem nazwano tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe, informujące o działalności prowadzonej na nieruchomości, na której ta tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe się znajdują. Ponadto, ustawodawca rozróżnił pojęcie krajobrazu na krajobraz oraz krajobraz priorytetowy. Za priorytetowy uznany został krajobraz szczególnie cenny dla społeczeństwa ze względu na swoje wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne, architektoniczne, urbanistyczne, ruralistyczne lub estetyczno-widokowe. Istotna jest również zmiana definicji budowli w ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), polegająca na rozszerzeniu jej katalogu o wolno stojące, trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe.

  Czytaj także na GP24

  Czytaj treści premium w Głosie Pomorza Plus

  Nielimitowany dostęp do wszystkich treści, bez inwazyjnych reklam.

  Komentarze (11)

  Dodaj komentarz
  Wszystkie komentarze (11) forum.gp24.pl

  Polub nas na Facebooku

  Wideo ze Słupska

  Zdjęcia ze Słupska

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  GP24 PLUS POLECAMY

  NAUCZYCIEL NA MEDAL Zgłoś nauczyciela lub szkołę

  NAUCZYCIEL NA MEDAL Zgłoś nauczyciela lub szkołę

  Nasze Dobre z Pomorza. Zgłoś swoją usługę lub produkt już dziś!

  Nasze Dobre z Pomorza. Zgłoś swoją usługę lub produkt już dziś!

  Mistrzowie tańca irlandzkiego po raz pierwszy w Koszalinie!

  Mistrzowie tańca irlandzkiego po raz pierwszy w Koszalinie!