WYBORY

  Wyniki wyborów 2018 do rady gminy Ropa

  Poniższa lista przedstawia oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2018. Źródło PKW.

  – kandydat otrzymał mandat

  Okręg 1

  Sołectwo Klimkówka

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Paweł Piotr Kulka

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  64 (65,31%)

  Maria Lazarowicz

  KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

  34 (34,69%)

  Okręg 2

  Sołectwo Łosie (część): budynki po prawej stronie drogi powiatowej nr 1499K Bielanka – Łosie – Ropa oraz po prawej stronie potoku Łosianka od jego skrzyżowania z drogą powiatową w centrum miejscowości i po prawej stronie rzeki Ropa aż do granic administracyjnych miejscowości

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Wacław Piotr Rubicz

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ

  29 (14,72%)

  Mieczysław Sylwester Lisowicz

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  26 (13,20%)

  Adam Jan Maczuga

  KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

  106 (53,81%)

  Gabriel Mikołaj Szlanta

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA KULKI

  36 (18,27%)

  Okręg 3

  Sołectwo Łosie (część): budynki po lewej stronie drogi powiatowej nr 1499K Bielanka – Łosie – Ropa oraz po lewej stronie potoku Łosianka od jego skrzyżowania z drogą powiatową w centrum miejscowości i po lewej stronie rzeki Ropa aż do granic administracyjnych miejscowości

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Andrzej Wojciech Górski

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ

  40 (23,26%)

  Daniel Jan Korzeń

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  51 (29,65%)

  Roman Doszna

  KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

  33 (19,19%)

  Krzysztof Franciszek Kulka

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA KULKI

  48 (27,91%)

  Okręg 4

  Sołectwo Ropa (część): granice okręgu wyznaczają od strony wschodniej granica z miejscowością Łosie, od strony południowo – zachodniej rzeka Ropa, od strony północno – zachodniej okręg ograniczony ciekiem wodnym obejmującym działki nr 1794 i 1786/2, drogą powiatową nr 1498K Ropa – Wysowa, drogą gminną nr 3599, drogą gminną nr 3601/1 oraz drogą gminną nr 3601/3

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Cecylia Łukaszyk

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ

  96 (73,85%)

  Marzena Magdalena Trojanowicz

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  34 (26,15%)

  Okręg 5

  Sołectwo Ropa (część): granice okręgu wyznaczają od strony zachodniej rzeka Ropa, od strony południowo – wschodniej okręg ograniczony ciekiem wodnym obejmującym działki nr 1794 i 1786/2, drogą powiatową nr 1498K Ropa – Wysowa, drogą gminną nr 3599, drogą gminną nr 3601/1 oraz drogą gminną nr 3601/3, od strony wschodniej granica z miejscowością Łosie, od strony północnej okręg ograniczony drogami gminnymi nr 3620, 3618, 3616, 3605, 3607 i 3608

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Jan Łukaszyk

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ

  104 (62,65%)

  Katarzyna Magdalena Gambal

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  41 (24,70%)

  Bartłomiej Leon Święs

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD - ROPA 2018

  21 (12,65%)

  Okręg 6

  Sołectwo Ropa (część): granice okręgu wyznaczają od strony północno – zachodniej rzeka Ropa, od strony południowej okręg ograniczony drogami gminnymi nr 3620, 3618, 3616, 3605, 3607 i 3608, od strony północno – wschodniej granica z miejscowością Łosie oraz miejscowością Szymbark

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Krzysztof Zygmunt Kawa

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ

  75 (46,30%)

  Mariusz Alfred Wójcik

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  61 (37,65%)

  Wojciech Prorok

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD - ROPA 2018

  26 (16,05%)

  Okręg 7

  Sołectwo Ropa (część): granice okręgu wyznaczają od strony południowo-wschodniej rzeka Ropa, od strony północno – wschodniej granica z miejscowością Szymbark, od strony północno – zachodniej granica z miejscowością Gródek, od strony południowo – zachodniej drogi gminne nr 3460, 3439/1, droga krajowa nr 28 Zator – Medyka, droga gminna nr 3442/1, droga powiatowa nr 1498K Ropa – Wysowa oraz droga gminna nr 3645

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Maria Anna Deć

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ

  33 (29,20%)

  Iwona Małgorzata Turek

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  36 (31,86%)

  Grzegorz Adam Smoła

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD - ROPA 2018

  3 (2,65%)

  Piotr Obszarski

  KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

  41 (36,28%)

  Okręg 8

  Sołectwo Ropa (część): granice okręgu wyznaczają od strony północno – zachodniej granica z miejscowością Gródek, od strony północno – wschodniej drogi gminne nr 3460, 3439/1, droga krajowa nr 28 Zator – Medyka, droga gminna nr 3442/1, droga powiatowa nr 1498K Ropa – Wysowa oraz droga gminna nr 3645, od strony południowo – zachodniej droga krajowa nr 28, ciek wodny nr 3653/3, droga powiatowa nr 1498K Ropa – Wysowa oraz droga gminna nr 3645

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Rafał Mariusz Orchel

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ

  34 (29,57%)

  Krzysztof Jan Liszka

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  30 (26,09%)

  Maria Barbara Białoń

  KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

  51 (44,35%)

  Okręg 9

  Sołectwo Ropa (część): granice okręgu wyznaczają od strony północno – wschodniej droga krajowa nr 28, ciek wodny nr 3653/3, droga powiatowa nr 1498K Ropa – Wysowa oraz droga gminna nr 3645, od strony wschodniej rzeka Ropa, od strony południowej droga gminna nr 3464 i ciek wodny nr 3652, od strony zachodniej granica z Lasami Państwowymi wzdłuż działki nr 3663 oraz granica z miejscowością Gródek

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Tomasz Wojciech Tomaśko

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ

  44 (24,18%)

  Agnieszka Jadwiga Szurek

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  75 (41,21%)

  Wojciech Koszyk

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD - ROPA 2018

  36 (19,78%)

  Jadwiga Dorota Smoła

  KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

  27 (14,84%)

  Okręg 10

  Sołectwa Ropa (część): granice okręgu wyznaczają od strony północno – zachodniej droga gminna nr 3464 i ciek wodny nr 3652, od strony zachodniej granica z Lasami Państwowymi wzdłuż działki nr 3663 oraz granica z miejscowością Wawrzka, od strony południowo – zachodniej droga powiatowa nr 1504K Ropa – Wawrzka – Florynka, od strony wschodniej rzeka Ropa

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Bogusław Andrzej Łukaszyk

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ

  102 (51,78%)

  Marian Bolesław Wisłocki

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  21 (10,66%)

  Aneta Ilona Trojanowicz

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD - ROPA 2018

  50 (25,38%)

  Alicja Ewa Trojanowicz

  KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

  24 (12,18%)

  Okręg 11

  Sołectwo Ropa (część): granice okręgu wyznaczają od strony północno – zachodniej droga powiatowa nr 1504K Ropa – Wawrzka –Florynka, od strony wschodniej rzeka Ropa, od strony południowej drogi gminne nr 3485/2, 3488, 3491, 3492, 3493, 3501/2, 3501/1, 3625/1 i 3625/2

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Barbara Magdalena Sarnecka

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ

  47 (34,56%)

  Paweł Józef Sitar

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  65 (47,79%)

  Anna Janina Wajda

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD - ROPA 2018

  7 (5,15%)

  Anna Małgorzata Prorok

  KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

  17 (12,50%)

  Okręg 12

  Sołectwo Ropa (część): granice okręgu wyznaczają od strony północnej drogi gminne nr 3485/2, 3488, 3491, 3492, 3493, 3501/2, 3501/1, 3625/1 i 3625/2, od strony wschodniej rzeka Ropa, od strony południowej drogi gminne nr 3527, 3517, 3520, 3522, 3521 i 3510 oraz wzdłuż południowej granicy działki nr 2305/2, od strony południowo – zachodniej granica z miejscowością Wawrzka

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Kazimierz Trojanowicz

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ

  82 (51,25%)

  Halina Grażyna Kłapacz

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  56 (35,00%)

  Krzysztof Piotr Korzeń

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD - ROPA 2018

  22 (13,75%)

  Okręg 13

  Sołectwo Ropa (część): granice okręgu wyznaczają od strony północnej drogi gminne nr 3527, 3517, 3520, 3522, 3521 i 3510 oraz wzdłuż południowej granicy działki nr 2305/2, od strony wschodniej rzeka Ropa, od strony południowo – wschodniej drogi gminne nr 3526, 3543, ciek wodny nr 3649 oraz działka nr 3540, od strony południowo – zachodniej granica z miejscowością Wawrzka

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Anastazja Joanna Korzeń

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ

  27 (24,77%)

  Tomasz Krzysztof Lisowicz

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  18 (16,51%)

  Grzegorz Korzeń

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD - ROPA 2018

  8 (7,34%)

  Stanisława Maria Poręba

  KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

  56 (51,38%)

  Okręg 14

  Sołectwo Ropa (część): granice okręgu wyznaczają od strony północno – zachodniej drogi gminne nr 3526, 3543, ciek wodny nr 3649 oraz działka nr 3540, od strony północno – wschodniej rzeka Ropa, od strony południowo – wschodniej droga powiatowa nr 1500K Ropa – Brunary, droga gmina nr 3708, północno – wschodnia granica z Lasami Państwowymi wzdłuż działki leśnej nr 1402, ponownie droga powiatowa Ropa – Brunary i dalej drogi gminne nr 3551, 3553, 3559, 3558 i 3557, od strony południowo – zachodniej granica z miejscowością Brunary

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Jerzy Jantas

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ

  40 (23,12%)

  Adam Tomasz Mituś

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  82 (47,40%)

  Aleksandra Deć

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD - ROPA 2018

  51 (29,48%)

  Okręg 15

  Sołectwa Ropa (część) granice okręgu wyznaczają od strony północno – zachodniej granica z miejscowością Brunary, droga powiatowa nr 1500K Ropa – Brunary, droga gmina nr 3708, północno – wschodnia granica z Lasami Państwowymi wzdłuż działki leśnej nr 1402, ponownie droga powiatowa Ropa – Brunary i dalej drogi gminne nr 3551, 3553, 3559, 3558 i 3557, od strony północno – wschodniej Rzeka Ropa, od strony południowo – wschodniej granica z miejscowościami Łosie i Klimkówka.

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Rafał Michał Cymbała

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ

  36 (21,43%)

  Albert Józef Kuziów

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  30 (17,86%)

  Anna Wiesława Zagórska

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD - ROPA 2018

  56 (33,33%)

  Zdzisław Ogiela

  KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

  46 (27,38%)

  Baza wiedzy o wyborach samorządowych 2018

  Uwaga, Zmiany w ordynacji wyborczej

  Uwaga, Zmiany w ordynacji wyborczej

  Jak głosować w wyborach? Zasady, kalendarz wyborczy

  Jak głosować w wyborach? Zasady, kalendarz wyborczy

  Cisza wyborcza: ile trwa i czego nie wolno wtedy robić?

  Cisza wyborcza: ile trwa i czego nie wolno wtedy robić?

  Kompetencje i zakres władzy prezydenta, wójta, burmistrza

  Kompetencje i zakres władzy prezydenta, wójta, burmistrza

  Głosowanie poza miejscem zameldowania – o czym trzeba wiedzieć

  Głosowanie poza miejscem zameldowania – o czym trzeba wiedzieć

  Rola samorządu na wsi. Dotacje i możliwości rozwoju w rolnictwie

  Rola samorządu na wsi. Dotacje i możliwości rozwoju w rolnictwie

  Dlaczego powinnaś głosować? Na co zwracać uwagę w programach wyborczych?

  Dlaczego powinnaś głosować? Na co zwracać uwagę w programach wyborczych?

  Sejmik wojewódzki. Kompetencje, zadania. Jaką pełni rolę?

  Sejmik wojewódzki. Kompetencje, zadania. Jaką pełni rolę?

  Wpływ samorządów na przedsiębiorczość i rynek pracy

  Wpływ samorządów na przedsiębiorczość i rynek pracy

  Wideo

  Quizy wyborcze. Przetestuj swoją wiedzę i zdecyduj, na kogo oddać swój głos!

  Czy wiesz jak głosować? Sprawdź, ile wiesz o wyborach

  Czy wiesz jak głosować? Sprawdź, ile wiesz o wyborach

  Z którą partią ci po drodze? Quiz preferencji politycznych

  Z którą partią ci po drodze? Quiz preferencji politycznych

  Te zwroty znasz z wypowiedzi polityków. Ile z nich rozumiesz?

  Te zwroty znasz z wypowiedzi polityków. Ile z nich rozumiesz?

  Czy wiesz o państwie więcej niż nastolatek? WOS dla początkujących obywateli

  Czy wiesz o państwie więcej niż nastolatek? WOS dla początkujących obywateli

  Najczęściej komentowane

  Polecamy

  Kwartalny dostęp do prenumeraty cyfrowej Głosu za POŁOWĘ CENY! ▶▶ KUP ◀◀

  Kwartalny dostęp do prenumeraty cyfrowej Głosu za POŁOWĘ CENY! ▶▶ KUP ◀◀

  Głodny? Zostań w domu dowieziemy! Słupsk bierze na wynos!

  Głodny? Zostań w domu dowieziemy! Słupsk bierze na wynos!

  Twój pies lub kot może zostać gwiazdą kalendarza na 2021 rok!

  Twój pies lub kot może zostać gwiazdą kalendarza na 2021 rok!

  Sonda

  Czy korzystasz z jedzenia na wynos?

  Najczęściej czytane