WYBORY

  Wyniki wyborów 2018 do rady dzielnicy Warszawa Ursynów

  Poniższa lista przedstawia oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2018. Źródło PKW.

  – kandydat otrzymał mandat

  Okręg 1

  zachodnia granica dzielnicy-północna granica dzielnicy-ul. Puławska – ul. Romera – główna aleja parku im. Jana Pawła II do al. Komisji Edukacji Narodowej – al. Komisji Edukacji Narodowej-ul. Ciszewskiego – ul. Pileckiego – przedłużenie ul. Pileckiego na południe do lasu Kabackiego – granica Lasu Kabackiego – ul. Nowoursynowska – ul. Rydzowa-wschodnia granica dzielnicy-południowa granica dzielnicy

  Pokaż więcej

  KOMITET WYBORCZY PROJEKT URSYNÓW - LOKALNIE NAJLEPSI

  kandydatliczba głosów

  1. 1 Piotr Andrzej Wajszczuk
   450 (2,68%)
  2. 3 Michał Stanisław Lenarczyk
   331 (1,97%)
  3. 2 Łukasz Ciołko
   955 (5,69%)
  4. 4 Elżbieta Ewa Piotrowska
   134 (0,80%)
  5. 5 Ewa Katarzyna Molak
   261 (1,55%)
  6. 6 Olga Patrycja Kokosińska
   116 (0,69%)
  7. 7 Dominik Karol Mazur
   57 (0,34%)

  KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

  kandydatliczba głosów

  1. 7 Małgorzata Ewa Szymańska
   883 (5,26%)
  2. 1 Michał Patryk Matejka
   2 402 (14,30%)
  3. 2 Olga Górna
   1 862 (11,09%)
  4. 3 Andrzej Zbigniew Trzeciakowski
   547 (3,26%)
  5. 4 Marek Kwiatkowski
   487 (2,90%)
  6. 5 Małgorzata Maria Łagowska
   844 (5,03%)
  7. 6 Kamil Krzemkowski
   132 (0,79%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15

  kandydatliczba głosów

  1. 3 Jacek Robert Wójcik
   46 (0,27%)
  2. 6 Tomasz Ziółek
   45 (0,27%)
  3. 4 Małgorzata Maria Hemerling - Kowalczyk
   47 (0,28%)
  4. 1 Lech Marek Łuczyński
   321 (1,91%)
  5. 2 Bartłomiej Sebastian Szyperski
   32 (0,19%)
  6. 5 Katarzyna Małecka
   51 (0,30%)
  7. 7 Agnieszka Ewa Krawczyk
   73 (0,43%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANA ŚPIEWAKA - WYGRA WARSZAWA

  kandydatliczba głosów

  1. 5 Artur Piotr Karpiński
   66 (0,39%)
  2. 3 Aneta Helena Reluga
   35 (0,21%)
  3. 1 Maciej Frączak
   433 (2,58%)
  4. 4 Magdalena Anna Wójcik
   60 (0,36%)
  5. 2 Anna Maria Horoszkiewicz
   174 (1,04%)

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  kandydatliczba głosów

  1. 2 Iwona Maria Jaskółowska
   296 (1,76%)
  2. 6 Iwona Grażyna Wilczyńska-Bączyk
   63 (0,38%)
  3. 7 Grażyna Joanna Łaska
   275 (1,64%)
  4. 4 Marcin Paweł Chmiel
   121 (0,72%)
  5. 3 Ireneusz Marek Dzik
   207 (1,23%)
  6. 1 Piotr Krzysztof Świątkowski
   1 790 (10,66%)
  7. 5 Irena Kuczyńska
   130 (0,77%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ URSYNÓW + OTWARTY URSYNÓW

  kandydatliczba głosów

  1. 1 Paweł Stanisław Nowocień
   787 (4,69%)
  2. 2 Kinga Dorota Sydrych-Stolarek
   631 (3,76%)
  3. 3 Leszek Lenarczyk
   906 (5,40%)
  4. 6 Ewa Krystyna Rowińska-Synówka
   139 (0,83%)
  5. 5 Ewa Monika Wiśniewska
   262 (1,56%)
  6. 7 Piotr Grzegorz Machaj
   139 (0,83%)
  7. 4 Małgorzata Alina Jagiełło-Tacik
   203 (1,21%)

  Okręg 2

  północna granica dzielnicy od Al. Komisji Edukacji Narodowej-wschodnia granica dzielnicy – ul. Ciszewskiego – ul. Rosoła – ul. Gandhi – Al. Komisji Edukacji Narodowej – główna aleja parku im. Jana Pawła II-ul. Romera – ul. Puławska do północnej granicy dzielnicy

  Pokaż więcej

  KOMITET WYBORCZY PROJEKT URSYNÓW - LOKALNIE NAJLEPSI

  kandydatliczba głosów

  1. 5 Ewa Halina Cygańska
   313 (2,01%)
  2. 4 Michalina Anna Jaczewska
   268 (1,72%)
  3. 7 Mirosław Robert Kilijańczyk
   57 (0,37%)
  4. 1 Michał Dariusz Zenka
   593 (3,81%)
  5. 2 Bartosz Kamil Zawadzki
   625 (4,02%)
  6. 3 Piotr Antosiuk
   230 (1,48%)
  7. 6 Beata Małgorzata Błaszczyk
   125 (0,80%)

  KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

  kandydatliczba głosów

  1. 3 Magdalena Grażyna Rogozińska
   777 (5,00%)
  2. 6 Wiesław Józef Klusek
   157 (1,01%)
  3. 4 Witold Wojciech Kon
   111 (0,71%)
  4. 5 Irena Małgorzata Wuttke-Miszczak
   221 (1,42%)
  5. 1 Karolina Zdrodowska
   3 564 (22,92%)
  6. 2 Tomasz Wojciech Krasowski
   625 (4,02%)
  7. 7 Jan Sobota
   333 (2,14%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15

  kandydatliczba głosów

  1. 7 Beata Jolanta Piskorek
   52 (0,33%)
  2. 6 Piotr Zbigniew Bryczkowski
   31 (0,20%)
  3. 5 Iwona Agnieszka Dąbrowska
   58 (0,37%)
  4. 3 Andrzej Zygmunt Samerek
   50 (0,32%)
  5. 4 Stanisław Marian Stachowicz
   29 (0,19%)
  6. 1 Wanda Barbara Reutt-Osińska
   168 (1,08%)
  7. 2 Andrzej Jan Wereszczyński
   91 (0,59%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANA ŚPIEWAKA - WYGRA WARSZAWA

  kandydatliczba głosów

  1. 3 Piotr Tadeusz Piber
   55 (0,35%)
  2. 1 Katarzyna Anna Władyka
   434 (2,79%)
  3. 2 Agnieszka Maria Gomułka
   98 (0,63%)
  4. 4 Ewa Stanisława Dąbrowska-Szulc
   72 (0,46%)
  5. 5 Jan Marian Władyka
   13 (0,08%)

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  kandydatliczba głosów

  1. 2 Wojciech Stefan Krysztofiak
   356 (2,29%)
  2. 3 Jakub Roguski
   254 (1,63%)
  3. 6 Barbara Miecznikowska
   122 (0,78%)
  4. 1 Marcin Stefan Szadowiak
   1 611 (10,36%)
  5. 5 Jadwiga Małgorzata Brzozowska - Lipczyńska
   111 (0,71%)
  6. 4 Dorota Beata Jaśkowska
   288 (1,85%)
  7. 7 Andrzej Maciej Zabłocki
   280 (1,80%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ URSYNÓW + OTWARTY URSYNÓW

  kandydatliczba głosów

  1. 2 Paweł Lenarczyk
   1 523 (9,79%)
  2. 1 Klaudia Joanna Żuber Wigurska
   911 (5,86%)
  3. 3 Ewa Maria Majdrowicz
   101 (0,65%)
  4. 4 Andrzej Guział
   286 (1,84%)
  5. 6 Iwonna Anna Grodzka
   67 (0,43%)
  6. 5 Piotr Rychcik
   175 (1,13%)
  7. 7 Piotr Adam Ciara
   316 (2,03%)

  Okręg 3

  ul. Ciszewskiego – Al. Komisji Edukacji Narodowej – ul. Belgradzka – ul. Stryjeńskich-ul. Stryjeńskich do ul. Małej Łąki-na zachód od ul. Moczydłowskiej-ul. Ziemska-ul. Rolna-ul. Żołny – na północ do ul. Pileckiego – ul. Pileckiego

  Pokaż więcej

  KOMITET WYBORCZY PROJEKT URSYNÓW - LOKALNIE NAJLEPSI

  kandydatliczba głosów

  1. 3 Sylwia Migut
   233 (1,57%)
  2. 6 Elżbieta Stefania Nowak
   68 (0,46%)
  3. 1 Maciej Krzysztof Antosiuk
   1 843 (12,41%)
  4. 4 Natalia Marta Kamińska
   198 (1,33%)
  5. 5 Jacek Orzeł
   126 (0,85%)
  6. 7 Piotr Pieńkosz
   259 (1,74%)
  7. 2 Maciej Jan Mackiewicz
   652 (4,39%)

  KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

  kandydatliczba głosów

  1. 3 Anna Wiesława Polarczyk
   618 (4,16%)
  2. 2 Halina Maria Kupiecka
   1 155 (7,77%)
  3. 4 Piotr Karczewski
   1 239 (8,34%)
  4. 1 Ryszard Wawrzyniec Zięciak
   1 946 (13,10%)
  5. 6 Piotr Kulik
   252 (1,70%)
  6. 5 Wiesława Regina Bonisławska
   236 (1,59%)
  7. 7 Grażyna Wójtowicz
   686 (4,62%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15

  kandydatliczba głosów

  1. 2 Andrzej Cezary Rybiec
   42 (0,28%)
  2. 3 Barbara Jastrzębska
   41 (0,28%)
  3. 6 Anna Justyna Zarębska - Słomka
   41 (0,28%)
  4. 7 Paweł Radziejewski
   79 (0,53%)
  5. 1 Grażyna Elżbieta Magdziarz
   183 (1,23%)
  6. 4 Jan Kazimierz Wawrzyńczyk
   41 (0,28%)
  7. 5 Jarosław Marek Habecki
   23 (0,15%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANA ŚPIEWAKA - WYGRA WARSZAWA

  kandydatliczba głosów

  1. 2 Bartosz Roman Podlewski
   81 (0,55%)
  2. 1 Beata Barbara Nowak
   357 (2,40%)
  3. 3 Ada Patrycja Tymińska
   51 (0,34%)
  4. 7 Jakub Andrzej Bazylak
   54 (0,36%)
  5. 4 Agnieszka Murawska
   54 (0,36%)
  6. 5 Grzegorz Zieliński
   32 (0,22%)
  7. 6 Zuzanna Ida Podlewska
   61 (0,41%)

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  kandydatliczba głosów

  1. 1 Katarzyna Maria Polak
   1 563 (10,52%)
  2. 5 Iwona Napiórkowska
   135 (0,91%)
  3. 6 Leonard Michał Skarbek
   136 (0,92%)
  4. 2 Barbara Rylska
   475 (3,20%)
  5. 3 Kinga Dominika Jaśkowska
   127 (0,85%)
  6. 4 Jan Tadeusz Malewski
   184 (1,24%)
  7. 7 Andrzej Marcin Brzozowski - Oleksiak
   225 (1,51%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ URSYNÓW + OTWARTY URSYNÓW

  kandydatliczba głosów

  1. 2 Halina Antonina Kosicka
   110 (0,74%)
  2. 1 Piotr Andrzej Guział
   699 (4,71%)
  3. 5 Małgorzata Joanna Olborska
   82 (0,55%)
  4. 3 Krzysztof Aleksander Schnitzer
   131 (0,88%)
  5. 4 Michał Tomasz Szostak
   112 (0,75%)
  6. 7 Daniel Mieniewski
   61 (0,41%)
  7. 6 Małgorzata Zimińska
   165 (1,11%)

  Okręg 4

  Al. Komisji Edukacji Narodowej – ul. Gandhi – ul. Rosoła – ul. Ciszewskiego – wschodnia granica dzielnicy – wlot ul. Nowoursynowskiej w ul. Rosoła – ul. Rosoła – ul. Jeżewskiego

  Pokaż więcej

  KOMITET WYBORCZY PROJEKT URSYNÓW - LOKALNIE NAJLEPSI

  kandydatliczba głosów

  1. 4 Barbara Alina Tukendorf
   59 (0,38%)
  2. 3 Krzysztof Michał Góra
   77 (0,50%)
  3. 5 Daria Stawrowska
   120 (0,77%)
  4. 6 Jacek Zbigniew Ambroziak
   52 (0,33%)
  5. 1 Antoni Pomianowski
   969 (6,23%)
  6. 2 Goretta Agnieszka Szymańska
   889 (5,72%)
  7. 7 Mariusz Walus
   178 (1,15%)

  KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

  kandydatliczba głosów

  1. 1 Tomasz Sieradz
   2 843 (18,29%)
  2. 3 Kamil Oździński
   170 (1,09%)
  3. 7 Mariola Elżbieta Kietlińska
   499 (3,21%)
  4. 6 Bartłomiej Łukasz Niemczyk
   255 (1,64%)
  5. 2 Karolina Anna Mioduszewska
   2 234 (14,37%)
  6. 5 Radosław Jan Dębiec
   186 (1,20%)
  7. 4 Katarzyna Grażyna Gaik
   556 (3,58%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15

  kandydatliczba głosów

  1. 5 Aleksandra Katarzyna Szala
   44 (0,28%)
  2. 1 Piotr Roman Klonowski
   151 (0,97%)
  3. 2 Jakub Kuczyński
   61 (0,39%)
  4. 4 Ewa Wójcik
   72 (0,46%)
  5. 7 Thanh Thuy Nguyen
   72 (0,46%)
  6. 3 Remigiusz Michał Kamiński
   36 (0,23%)
  7. 6 Konrad Mateusz Żurawski
   46 (0,30%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANA ŚPIEWAKA - WYGRA WARSZAWA

  kandydatliczba głosów

  1. 1 Marta Ewelina Krawczyk
   409 (2,63%)
  2. 5 Katarzyna Anna Kowalska-Ziętara
   56 (0,36%)
  3. 2 Wojciech Konrad Stępniewski
   47 (0,30%)
  4. 6 Jan Krzysztof Kuśmirski
   56 (0,36%)
  5. 3 Beata Anna Urbańska
   94 (0,60%)
  6. 4 Cezary Paweł Piwowarczyk
   36 (0,23%)

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  kandydatliczba głosów

  1. 2 Wojciech Sławomir Mróz
   256 (1,65%)
  2. 3 Ewa Peret
   270 (1,74%)
  3. 7 Sławomir Mateusz Kreczmański
   125 (0,80%)
  4. 1 Mateusz Konrad Rojewski
   1 448 (9,32%)
  5. 5 Alicja Jolanta Wiśniewska
   207 (1,33%)
  6. 6 Wanda Maria Rucińska
   111 (0,71%)
  7. 4 Monika Barbara Stadnicka
   212 (1,36%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ URSYNÓW + OTWARTY URSYNÓW

  kandydatliczba głosów

  1. 1 Piotr Paweł Skubiszewski
   1 687 (10,85%)
  2. 5 Maria Helena Karnowska-Werner
   97 (0,62%)
  3. 2 Daniel Franciszek Głowacz
   118 (0,76%)
  4. 4 Piotr Hubert Gąsowski
   113 (0,73%)
  5. 3 Marta Joanna Ziółkowska
   253 (1,63%)
  6. 7 Tomasz Grzegorz Zając
   253 (1,63%)
  7. 6 Ewa Grażyna Stefańska
   126 (0,81%)

  Okręg 5

  wschodnia granica dzielnicy – ul. Rydzowa – ul. Nowoursynowska – granica Lasu Kabackiego do ul. Perkalowej – na północ do ul. Żołny –ul. Rolna-ul. Ziemska do ul. Moczydłowskiej-na wschód do ul. Stryjeńskich wlot ul. Małej Łąki-ul. Stryjeńskich-ul. Belgradzka-Al. Komisji Edukacji Narodowej – ul. Jeżewskiego – ul. Rosoła – ul. Nowoursynowska

  Pokaż więcej

  KOMITET WYBORCZY PROJEKT URSYNÓW - LOKALNIE NAJLEPSI

  kandydatliczba głosów

  1. 2 Łukasz Błaszczyk
   687 (3,93%)
  2. 1 Kamil Orzeł
   2 271 (12,99%)
  3. 7 Bernard Rejniak
   186 (1,06%)
  4. 5 Melania Joanna Karaś-Tęcza
   165 (0,94%)
  5. 3 Bartłomiej Piotr Dąbal
   115 (0,66%)
  6. 4 Maria Antonina Pomianowska
   187 (1,07%)
  7. 6 Aleksandra Pieńkosz
   110 (0,63%)

  KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

  kandydatliczba głosów

  1. 2 Krystian Jerzy Malesa
   2 352 (13,45%)
  2. 3 Agnieszka Magdalena Pająk-Czech
   372 (2,13%)
  3. 4 Włodzimierz Bohdan Dębski
   196 (1,12%)
  4. 5 Marek Jacek Tomaszewski
   226 (1,29%)
  5. 6 Małgorzata Bożena Wójcik
   333 (1,90%)
  6. 7 Robert Marcin Wojciechowski
   720 (4,12%)
  7. 1 Sylwia Krajewska
   4 450 (25,45%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15

  kandydatliczba głosów

  1. 4 Katarzyna Aneta Janicka
   28 (0,16%)
  2. 7 Adam Wojciechowski
   56 (0,32%)
  3. 2 Katarzyna Elżbieta Adamczyk
   43 (0,25%)
  4. 1 Krzysztof Piotr Grybski
   164 (0,94%)
  5. 3 Thanh Trung Pham Nguyen
   62 (0,35%)
  6. 5 Przemysław Świecki
   16 (0,09%)
  7. 6 Milena Kinga Kunicka
   30 (0,17%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANA ŚPIEWAKA - WYGRA WARSZAWA

  kandydatliczba głosów

  1. 1 Agata Wanda Wiśniewska-Zaleska
   446 (2,55%)
  2. 2 Maciej Artur Kasprzak
   45 (0,26%)
  3. 3 Zuzanna Ewa Kowalska
   52 (0,30%)
  4. 4 Jeremi Tadeusz Czarnecki
   51 (0,29%)
  5. 5 Alicja Anna Żebruń
   40 (0,23%)
  6. 6 Krzysztof Jakub Nadratowski
   21 (0,12%)

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  kandydatliczba głosów

  1. 2 Anna Lew-Starowicz
   362 (2,07%)
  2. 1 Karol Roman Radziwiłł
   1 710 (9,78%)
  3. 4 Agnieszka Tutak
   102 (0,58%)
  4. 3 Krzysztof Fido
   74 (0,42%)
  5. 5 Czesław Mirosław Andrusiewicz
   73 (0,42%)
  6. 6 Teresa Maria Polak
   133 (0,76%)
  7. 7 Wojciech Bobrowski
   145 (0,83%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ URSYNÓW + OTWARTY URSYNÓW

  kandydatliczba głosów

  1. 1 Cezary Tadeusz Holdenmajer
   430 (2,46%)
  2. 6 Jarosław Sebastian Płaskociński
   47 (0,27%)
  3. 7 Agnieszka Natalia Kik-Głowacz
   172 (0,98%)
  4. 3 Angelika Izabela Jasik
   224 (1,28%)
  5. 4 Tadeusz Porębski
   175 (1,00%)
  6. 5 Dorota Makarewicz
   138 (0,79%)
  7. 2 Lech Wojciech Królikowski
   273 (1,56%)

  Baza wiedzy o wyborach samorządowych 2018

  Uwaga, Zmiany w ordynacji wyborczej

  Uwaga, Zmiany w ordynacji wyborczej

  Jak głosować w wyborach? Zasady, kalendarz wyborczy

  Jak głosować w wyborach? Zasady, kalendarz wyborczy

  Cisza wyborcza: ile trwa i czego nie wolno wtedy robić?

  Cisza wyborcza: ile trwa i czego nie wolno wtedy robić?

  Kompetencje i zakres władzy prezydenta, wójta, burmistrza

  Kompetencje i zakres władzy prezydenta, wójta, burmistrza

  Głosowanie poza miejscem zameldowania – o czym trzeba wiedzieć

  Głosowanie poza miejscem zameldowania – o czym trzeba wiedzieć

  Rola samorządu na wsi. Dotacje i możliwości rozwoju w rolnictwie

  Rola samorządu na wsi. Dotacje i możliwości rozwoju w rolnictwie

  Dlaczego powinnaś głosować? Na co zwracać uwagę w programach wyborczych?

  Dlaczego powinnaś głosować? Na co zwracać uwagę w programach wyborczych?

  Sejmik wojewódzki. Kompetencje, zadania. Jaką pełni rolę?

  Sejmik wojewódzki. Kompetencje, zadania. Jaką pełni rolę?

  Wpływ samorządów na przedsiębiorczość i rynek pracy

  Wpływ samorządów na przedsiębiorczość i rynek pracy

  Wideo

  Quizy wyborcze. Przetestuj swoją wiedzę i zdecyduj, na kogo oddać swój głos!

  Czy wiesz jak głosować? Sprawdź, ile wiesz o wyborach

  Czy wiesz jak głosować? Sprawdź, ile wiesz o wyborach

  Z którą partią ci po drodze? Quiz preferencji politycznych

  Z którą partią ci po drodze? Quiz preferencji politycznych

  Te zwroty znasz z wypowiedzi polityków. Ile z nich rozumiesz?

  Te zwroty znasz z wypowiedzi polityków. Ile z nich rozumiesz?

  Czy wiesz o państwie więcej niż nastolatek? WOS dla początkujących obywateli

  Czy wiesz o państwie więcej niż nastolatek? WOS dla początkujących obywateli

  Najczęściej komentowane

  Polecamy

  Kwartalny dostęp do prenumeraty cyfrowej Głosu za POŁOWĘ CENY! ▶▶ KUP ◀◀

  Kwartalny dostęp do prenumeraty cyfrowej Głosu za POŁOWĘ CENY! ▶▶ KUP ◀◀

  Głodny? Zostań w domu dowieziemy! Słupsk bierze na wynos!

  Głodny? Zostań w domu dowieziemy! Słupsk bierze na wynos!

  Twój pies lub kot może zostać gwiazdą kalendarza na 2021 rok!

  Twój pies lub kot może zostać gwiazdą kalendarza na 2021 rok!

  Sonda

  Czy korzystasz z jedzenia na wynos?

  Najczęściej czytane