Tytułem zaliczek dopłat na konta rolników trafiło 7,27 mld złotych. Agencja podała dane z 13 listopada 2018.

Zaliczki z tytułu płatności bezpośrednich za 2018 otrzymało 1,12 mln polskich gospodarzy. Zaliczki w wysokości 70 proc. trafiają na konta rolników od 16 października. Pierwszeństwo przy przelewach mają poszkodowani przez tegoroczną suszę czy ASF.

Sprawdź też: Neonikotynoidy w uprawie buraków cukrowych? Czasowe zezwolenie na stosowanie zapraw

W tym roku o dopłaty bezpośrednie ubiega się ponad 1,3 mln rolników.

Do końca listopada otrzymać mają około 10 mld złotych w formie zaliczek z ogólnej puli 14,8 mld zł przeznaczonych na dopłaty bezpośrednie. Pozostała część pieniędzy będzie wypłacana rolnikom sukcesywnie od 1 grudnia do czerwca 2019 r.

Źródło: ARiMR

Grupy producenckie potrzebują wsparcia KOWR, uważa Marek Sawicki