Zapowiadała się rewolucja, ale z zapowiedzi zostało niewiele, a cała ustawa została zamrożona. Są jednak zmiany w Kodeksie Pracy 2019. Zobacz, co zmieniło się w ostatnich dniach.

Na początku zeszłego roku przecieki z prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy zapowiadały istną rewolucję w przepisach. Dlatego w wyniku dość mocnej krytyki ze strony różnych środowisk, resort pracy szybko wycofał się z zaproponowanych zmian.

Nie oznacza to jednak, że cały projekt nowego Kodeksu pracy trafił do kosza. Jak zapewniają rządzący dorobek wypracowany przez komisję będzie wykorzystany jako baza do podjęcia dalszych prac legislacyjnych w resorcie pracy nad zmianami w prawie.

Kodeks pracy 2019 - zmiany dotyczące pracowniczych planów kapitałowych

Kolejna zmiana dotyczy pracowniczych planów kapitałowych.

Ustawa z 4 października 2018 roku o Pracowniczych Planach Kapitałowych wprowadza zmiany w przepisach Kodeksu pracy, które pozwolą pracodawcy na odliczanie z wynagrodzenia pracownika wpłat dokonywanych do PPK, jeżeli pracownik nie zrezygnował z udziału w programie.Kodeks pracy 2019 - zmiany dotyczące wypłaty wynagrodzeń

Od 1 stycznia 2019 roku zmieniły się też zasady dotyczące wypłaty wynagrodzeń. Pracodawca od teraz musi przekazywać pracownikowi pensję na konto bankowe. Jeśli pracownik woli dostawać gotówkę do ręki, musi zgłosić to na piśmie. Przed zmianami było odwrotnie. Inna forma wypłaty wymagała odpowiedniej regulacji układu zbiorowego pracy lub uprzedniej pisemnej zgody pracownika.

Nowy Kodeks Pracy 2019. Urlop na nowych zasadach. Zobacz, co się zmieni!

Z uwagi na wprowadzoną zmianę numer rachunku bankowego jest dodatkową informacją, którą pracodawca może żądać od pracownika.

Kodeks pracy 2019 - zmiany w zakresie przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacji

Dwie ważne zmiany weszły w życie już z początkiem stycznia. Ustawa z 10 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją wprowadziła kilka zmian do Kodeksu pracy. Od 1 stycznia 2019 roku okres przechowywania akt pracowniczych dla wszystkich nowozatrudnionych osób wynosi 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy o pracę lub umowy zlecenia. Jest to związane z nowym zakresem danych, które pracodawcy będą przekazywać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Laureaci naszego plebiscytu Nauczyciel na Medal:
Hanna Kisiała z Koronowa, laureatka plebiscytu "Nauczyciel na Medal" ze swoją klasą może nawet przenosić góry
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Żołędowie kochają swoją Szkołę na medal
Rafał Mikołajczak, zwycięzca plebiscytu "Nauczyciel na Medal" lubi i szanuje swoich uczniów
Piotr Skoblewski z Gniewkowa zawsze może liczyć na pamięć swoich uczniów. Przyjechali na galę!