500 PLUS na pierwsze dziecko już od 1 lipca. W programie 500 PLUS pojawi się też kilka dość znaczących zmian. Kiedy składać wniosek o 500 PLUS? Jakie są terminy? O tym musisz pamiętać!

500 PLUS to program, który wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku. Dzięki zaproponowanym zmianom od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Finansowe wsparcie trafi w sumie do 6,8 mln dzieci.

9 maja po południu Senat bez poprawek przyjął nowelizację ustawy rozszerzającej program Rodzina 500 PLUS na każde dziecko w rodzinie – niezależnie od dochodów, a także na te przebywające w instytucjonalnej pieczy zastępczej. 16 maja prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę rozszerzającą program 500 PLUS.

500 PLUS na pierwsze dziecko?

Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko (w tym również jedyne) bez względu na dochód rodziny będzie przysługiwało od 1 lipca br.

W jaki sposób można wnioskować o świadczenie 500 PLUS?

Tak jak w poprzednich latach wniosek o 500 PLUS można złożyć drogą tradycyjną (np. podczas osobistej wizyty w urzędzie lub drogą pocztową) lub elektroniczną (kanał bankowości elektronicznej oraz portal Emp@tia).

Terminy składania wniosków o 500 PLUS

W 2019 r., tak jak do tej pory, wnioski o 500 PLUS można składać drogą elektroniczną od 1 lipca, a Kiedy pieniądze zostaną wypłacone?. Zmiany w tym zakresie czekają nas dopiero w roku 2020.

500 plus, wnioski 500 plus,
Wnioski o 500 PLUS można składać od 1 lipca. unsplash.com

Warto pamiętać, że aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowych zasadach od początku ich obowiązywania, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.

W celu kontynuacji wypłaty świadczenia wychowawczego po 30 września bieżącego roku wnioski również będzie można składać już od 1 lipca drogą elektroniczną a od 1 sierpnia drogą tradycyjną.

Kiedy wypłacone zostanie 500 PLUS?

Jeśli wniosek o 500 PLUS złożymy do 31 sierpnia 2019 r. to wypłata świadczenia nastąpi do końca października 2019 r. Wnioski złożone w kolejnych miesiącach – przyznanie świadczenia oraz jego wypłata nastąpi w terminie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.

TO CIEBIE ZAINTERESUJE:

500 PLUS: czy świadczenie dostaną także rodzice jedynaków?

Tak, świadczenie wychowawcze, czyli 500 PLUS bez kryterium dochodowego będzie przysługiwało zarówno na pierwsze, jak i jedyne dziecko w rodzinie do ukończenia przez nie 18. roku życia.

Co z terminami dla rodziców, którzy mają przyznane świadczenie na drugie i kolejne dziecko, a chcą wnioskować o 500 PLUS również na pierwsze dziecko?

W przypadku rodziców, którzy mają ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dzieci, rodzice Ci składają od lipca 2019 r. jeden wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. Pieniądze zostaną wypłacone z wyrównaniem od lipca w terminie do 31 października 2019 r.

Czy oprócz wniosku o przyznanie świadczenia 500 PLUS na pierwsze dziecko trzeba będzie składać dodatkowe dokumenty?

W związku ze zniesieniem kryteriów, rodzice nie będą już musieli dokumentować swojej sytuacji dochodowej, a ustalając prawo do świadczenia wychowawczego, organ realizujący to świadczenie będzie opierał się przede wszystkim na informacjach zawartych we wniosku.

500 PLUS: Co jeszcze się zmieni?

Projekt zakłada m.in. wprowadzenie szczególnego 3-miesięcznego terminu – liczonego od dnia urodzenia dziecka – na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowonarodzone dziecko. Złożenie wniosku w tym czasie będzie gwarantowało przyznanie świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Dzisiaj rodzice mają na to 1 miesiąc. Proponowane jest też wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie – z zachowaniem ciągłości – świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku. Obecnie, w takiej sytuacji z dniem śmierci jednego z rodziców prawo do przyznanego świadczenia wygasa, gdyż jest to świadczenie osobiste, niezbywalne i niepodlegające dziedziczeniu.

Ile to wszystko będzie kosztowało?
W roku 2019 program 500 PLUS będzie kosztował dodatkowe 9,6 mld zł. W kolejnych latach dodatkowy koszt finansowania programu bez kryterium dochodowego wyniesie ok. 20 mld zł. W sumie będzie to 41 mld zł rocznie.

Ile dzieci skorzysta z programu?
Z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że wsparcie trafi łącznie do 6,8 mln dzieci (dzisiaj jest to 3,6 mln dzieci – stan na luty 2019 r.) Wśród nich będą teraz także wszystkie dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej