Miasto Słupsk realizuje projekt mający za zadanie zapobieganie skutkom opadów nawalnych

Materiał informacyjny Miasto Słupsk
„Budowa zbiornika retencyjno-rozsączającego przy ul. Szczecińskiej” – po realizacji. Fot. UM
„Budowa zbiornika retencyjno-rozsączającego przy ul. Szczecińskiej” – po realizacji. Fot. UM

Od kwietnia 2021 r. Miasto Słupsk realizuje projekt „Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi”, który uzyskał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość całkowita projektu to 30 509 557, 88 zł, a przyznane dofinansowanie wynosi 19 383 840,81 zł.

Celem projektu jest zabezpieczenie terenów miejskich przed skutkami deszczy nawalnych oraz nadmierną ilością wód roztopowych. Efekt zostanie osiągnięty dzięki rozbudowie systemu kanalizacji deszczowej o zbiorniki retencyjne i obiekty małej retencji oraz zmniejszenie powierzchni nieprzepuszczalnych. Główne działania polegają na zagospodarowaniu i wykorzystaniu wód opadowych powstających na obszarze górnego tarasu miasta (rejon na zachód od linii kolejowej Stargard – Gdynia), który w ostatnich latach, głównie w rejonie ul. Zaborowskiej i Szczecińskiej, został intensywnie zabudowany, zwiększając spływ wód powierzchniowych na tereny położone niżej oraz obciążając dwa główne kolektory deszczowe nr VI (w ul. Piłsudskiego) i IX (w ul. Szczecińskiej). Kolektory te w czasie deszczy nawalnych, nie są w stanie odebrać napływającej wody, co powoduje liczne szkody. Dlatego Miasto Słupsk podjęło działania mające zwiększyć potencjał retencji naturalnej, stymulację procesu samooczyszczania wód opadowych oraz gromadzenie deszczówki w miejscu powstawania.

Dotychczas zrealizowano dwa z czterech zaplanowanych w ramach projektu zadań:

1) Budowa zbiornika retencyjno-rozsączającego przy ul. Szczecińskiej

Zadanie to jest najważniejszą częścią całego projektu. Umowę z wykonawcą podpisano 4.10.2021 r., zaś odbiór końcowy nastąpił 2.11.2022 r. Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniosła blisko 20 mln złotych. Działanie polegało na wykonaniu pod trawiastym boiskiem Zespołu Szkół Agrotechnicznych zbiornika retencyjno–rozsączającego, kanału zasilającego, a także systemu nawadniania murawy. W zbiorniku, składającym się z blisko 3.000 komór o łącznej pojemności 15.000 m3, w sytuacji długotrwałych i nawalnych deszczy będzie gromadzony nadmiar wody, zapobiegając m. in. gwałtownym spływom deszczówki wzdłuż ul. Szczecińskiej. Z uwagi na doskonałe warunki gruntowe przyjęta lokalizacja umożliwia retencję i sprawne rozsączenie wód deszczowych, dotychczas odprowadzanych w kierunku Słupi kolektorem ulicy Szczecińskiej.

Wykonany system rozsączający ma przejąć deszczówkę wezbraną intensywnym opadem i przetrzymać rozsączając częściowo do gruntu piaszczystego. Zebrane wody opadowe będą wykorzystywane także do nawadniania murawy.

2) Likwidacja zasklepionych parkingów przy ul. Bora Komorowskiego

Zagospodarowanie wód opadowych to nie tylko rozsączenie wód, które już spłynęły do kanalizacji deszczowej, ale także działania, mające zmniejszyć jej spływ do studzienek kanalizacyjnych. Temu służyć ma m. in. zmiana nawierzchni szczelnych na przepuszczalne. W ramach projektu wykonano rozszczelnienie powierzchni zasklepionej w rejonie ul. Bora Komorowskiego (teren za ekranami akustycznymi) poprzez zlikwidowanie starej betonowej nawierzchni i wykonanie parkingów, chodników oraz drogi manewrowej z materiałów przepuszczalnych, tj. płyty ażurowej i eko-bruku. Teren zagospodarowano zielenią. Zadanie zostało zrealizowane w 2021 r., kosztem blisko 600 tys. zł.

W ramach projektu, w roku bieżącym, wykonane zostaną następujące dwie inwestycje:

1) Budowa otwartego zbiornika retencyjnego przy ul. Dywizjonu 303 oraz systemu zbiorników w rejonie ulic Zaborowskiej i Legionów Polskich.

Zadanie polegające na budowie dwóch otwartych zbiorników retencyjnych, pełniących funkcję stawów retencyjno–rekreacyjnych, przy ul. Zaborowskiej i Dywizjonu 303, a także zbiornika retencyjno-rozsączającego wody opadowe do gruntu przy ul. Zaborowskiej.

Ponadto w rejonie zbiorników powstaną utwardzone ciągi pieszo-jezdne z oświetleniem ulicznym. Teren zostanie uzupełniony o małą architekturę służącą rekreacji, a także liczne nasadzenia roślin ozdobnych, drzew, krzewów i łąk kwietnych.
Realizowane inwestycje wpisują się w ideę stworzenia Zachodniego Klina Zieleni, który wzbogaci intensywnie rozwijającą się zachodnią część Miasta o atrakcyjną powierzchnię parkową i jednocześnie pozwoli skutecznie retencjonować wodę spływającą z pasów drogowych.

2) Utworzenie zieleńców deszczowych na ulicach miasta, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru rewitalizacji.

Słupskie zieleńce deszczowe to pilotażowe i wciąż nowatorskie w skali kraju zadanie, na które składać się będą liczne i różnorodne obiekty małej retencji terenowej: ogrody deszczowe, niecki, rowy bioretencyjne i muldy chłonne. Zieleńce deszczowe to specjalne przygotowane miejsca, gdzie poprzez wymianę gruntu na warstwy przepuszczalne i montaż rur drenażowych, wyprowadza się napływającą z jezdni i chodników wodę w głębsze, bardziej chłonne warstwy ziemi. System zieleńców deszczowych poza ograniczeniem spływu wód do kanalizacji deszczowej ma także wymiar estetyczny. Powstające zieleńce obsadzane są atrakcyjną i różnorodną roślinnością, która stanowić będzie niewątpliwą ozdobę Słupska oraz ważny element systemu przyrodniczego miasta. Wybrane rośliny będą działały jak filtr biologiczny, wychwytując zanieczyszczenia i wbudowując je w tkanki roślin, a jednocześnie będą resorbowały wodę z gruntu, by następnie odparować ją do atmosfery, tworząc korzystny mikroklimat miejski.

Pierwszy zieleniec deszczowy powstał już na Placu Dąbrowskiego, a kolejne pojawią się na ulicach: Paderewskiego, Szczecińskiej, Sobieskiego, Grunwaldzkiej i Grottgera.

Łączna wartość zawartych umów przekracza 3 mln zł.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na gp24.pl Głos Pomorza
Dodaj ogłoszenie