MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Podwyżki dla nauczycieli w 2024. Kiedy będą i ile wynoszą? O tyle wzrosną pensje nauczyciela początkującego, mianowanego i dyplomowanego

Magdalena Konczal
Magdalena Konczal
Wideo
od 16 lat
Co z podwyżkami dla nauczycieli? Ile wyniosą średnie wynagrodzenia nauczycieli w 2024 roku, a ile zasadnicze? Od kiedy pojawią się podwyżki dla tej grupy zawodowej? W jakim terminie wypłacane będą wyrównania? Podajemy kwoty w zależności od stopnia awansu. Rozporządzenie regulujące kwestię minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego zostało podpisane, a podwyżki mają trafić na konta nauczycieli już w marcu – jak zapowiedziała minister edukacji.

Spis treści

Najnowsze wiadomości o podwyżkach dla nauczycieli

Podwyżki początkowo miały pojawić się na kontach nauczycieli w marcu. Mają zawierać wyrównanie za styczeń i luty.

Ręce, które trzymają pieniądze
Ustalono kwotę bazową na kolejny rok. Podwyżki średniego wynagrodzenia mają wynieść 30 procent. 123 RF/ zdjęcie seryjne

– Podwyżki z wyrównaniem od 1 stycznia powinny być na kontach większości nauczycieli w marcu, w niektórych przypadkach, co już nie zależy od rządu, mogą pojawić się w kwietniu – mówiła minister edukacji 26 lutego na spotkaniu w Człuchowie.

Ustawa budżetowa 18 stycznia 2024 roku została przyjęta przez Sejm. Następnie budżetem zajął się Senat. Z kolei 19 stycznia opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Jak przekazała Barbara Nowacka, rozporządzenie to miało być podpisane najprawdopodobniej 19 lub 20 lutego. Tak też się stało. We wtorek MEN przekazało, że rozporządzenie zostało podpisane. Nie wprowadzono w nim zmian. Tego samego dnia podpisano rozporządzenie w sprawie określenia minimalnej wysokości wynagrodzenia zasadniczego profesora uczelni publicznej.

31 stycznia Kancelaria Prezydenta poinformowała, że prezydent Duda podpisał ustawę budżetową na 2024 rok, a także ustawę okołobudżetową i nowelę ustawy o szkolnictwie wyższym.

Z uwagi na wątpliwości związane z prawidłowością procedury uchwalenia ww. ustaw tj. brakiem możliwości udziału w pracach Sejmu nad tymi ustawami przez posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, Prezydent zdecydował o skierowaniu powyższych ustaw, w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego, celem zbadania ich zgodności z Konstytucją – przekazała KPRP.

Na decyzję prezydenta Dudy zareagował we wpisie na portalu X premier Donald Tusk.

Budżet podpisany i o to chodziło. Reszta bez znaczenia. Pieniądze trafią do ludzi, nic tego nie zatrzyma – napisał Tusk.

Sprawdź, jak przedstawiają się wynagrodzenia zasadnicze po podwyżkach:

25 stycznia w Sejmie odbyło się I czytanie projektu, który zakłada uzależnienie pensji nauczyciela od przeciętnego wynagrodzenia w kraju. Teraz projekt trafi do sejmowej komisji edukacji.

Więcej na ten temat w tekście poniżej:

Ponadto 1 lutego 2024 odbyło się spotkanie związków zawodowych z MEN. Kolejne takie miało miejsce 8 lutego. Tematem rozmów były m.in. stawki minimalnego wynagrodzenia oraz plany związane z podnoszeniem pensji nauczycielskich w latach kolejnych. ZNP chciałoby, żeby wzrosły zarobki nauczyciela mianowanego.

Kwoty podwyżek dla nauczycieli 2024

Podwyżki dla nauczycieli w 2024 roku mają wynosić 30 procent. Ustalono kwotę bazową, na podstawie której wylicza się pensję nauczyciela w zależności od posiadanego przez niego stopnia awansu. Zgodnie z ustawą kwota bazowa ma wynieść 5176,02 zł (w 2023 roku było to 3981,55 zł).

Zmianie ma ulec średnie wynagrodzenie nauczycieli. Jak przekazywał PAP, wzrost ten ma wynosić:

 • 2197,80 zł (nauczyciel dyplomowany),
 • 1720,04 zł (nauczyciel mianowany),
 • 1576,71 zł (nauczyciel początkujący, w jego przypadku wzrost będzie wynosił nie 30, a 33-proc., jak podało MEiN).

Według danych przekazanych przez resort średnie wynagrodzenie będzie przedstawiało się w następujący sposób:

 • nauczyciel dyplomowany: 9523,88 zł brutto,
 • nauczyciel mianowany: 7453,47 zł brutto,
 • nauczyciel początkujący: 6354,57 zł brutto.

Zgodnie z art. 10 ustawy wymienionej w ust. 1 tworzy się rezerwy celowe dla państwowych jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej – w wysokości 388 718 tys. zł – czytamy w ustawie budżetowej.

– Tutaj przeznaczyliśmy dodatkowe 2,3 mld zł dotacji przedszkolnej dla samorządów na sfinansowanie podwyżek dla nauczycielek i nauczycieli w przedszkolach – przekazał Donald Tusk.

Z kolei w rządowym projekcie napisano:

„Proponuje się zwiększenie limitu wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego, w tym na planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli”.

Podwyżki, jak wskazano, miałyby więc objąć zarówno nauczycieli szkolnych, jak i przedszkolnych oraz nauczycieli akademickich.

Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli

Warto przypomnieć, że średnie wynagrodzenie nauczyciela nie jest pensją, którą nauczyciele realnie zobaczą na swoich kontach. obejmuje ono wszystkie składniki wynagrodzenia, jakie są ujęte w Karcie Nauczyciela, a indywidualna pensja nauczycielska tyle nie wynosi, ponieważ żaden nauczyciel nie otrzymuje wszystkich składników płacowych określonych w KN.

Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego wynosi więc (dla nauczycieli posiadających tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym):

 • Nauczyciel początkujący: 4908 zł
 • Nauczyciel mianowany: 5057 zł
 • Nauczyciel dyplomowany: 5915 zł

O ile wzrosną pensje nauczycieli 2024?

Jeśli projektowana podwyżka oparta będzie na nowym projekcie określającym wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego, to pensje nauczycieli realnie wzrosłyby o (mowa o nauczycielach z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym):

 • 1218 zł brutto – w przypadku nauczyciela początkującego;
 • 1167 zł brutto – w przypadku nauczyciela mianowanego;
 • 1365 zł brutto – w przypadku nauczyciela dyplomowanego.

Do podanych kwot dodane zostaną także stawki, np. na dodatki, w zależności od tego, ile i jakich dodatków otrzymują nauczyciele.

tabela - pensje nauczycieli
Tak przedstawiają się minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli projekt rozporządzenia

Po ogłoszeniu wzrostu wynagrodzeń, ujętego w projekcie rozporządzenia, w sieci pojawiła się dyskusja dotycząca tego, czy podwyżki realnie wyniosą 1500 zł.

Większe podwyżki dla nauczycieli początkujących?

Najbardziej zyskają nauczyciele początkujący, ponieważ w ich przypadku podwyżki wyniosą nie 30, ale 33 procent.

– Zmianę dotyczącą średniego wynagrodzenia nauczycieli początkujących w związku ze zwiększeniem wynagrodzeń nauczycieli o 30% od dnia 1 stycznia 2024 r. Wysokość kwoty bazowej dla nauczycieli ujętej w art. 9 ust. 2 projektu ustawy budżetowej na rok 2024 generuje wzrost wynagrodzenia średniego nauczycieli od dnia 1 stycznia 2024 r. o 30%, co w przypadku nauczycieli początkujących nie przekłada się na zapowiedziany wzrost wynagrodzenia średniego co najmniej o 1500 zł. W związku z powyższym proponuje się dodanie do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 przepisu zwiększającego wysokość wynagrodzenia średniego nauczycieli początkujących, ustalanego na podstawie art. 30 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela o 2,308%, gwarantując tym samym wzrost wynagrodzenia średniego tych nauczycieli o 1576,72 zł – czytamy w rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024.

Trwa głosowanie...

Co uważasz na temat podwyżek dla nauczycieli?

Od kiedy będą podwyżki dla nauczycieli?

Podwyżki dla nauczycieli pojawią się od 1 stycznia 2024, jednak nie wpłyną one od razu na konta pedagogów. Jak zapowiedziała Barbara Nowacka podwyżki mają się pojawić na kontach nauczycieli w marcu wraz z wyrównaniem. Dodała również, że w niektórych przypadkach mogą pojawić się w kwietniu, co nie jest zależne od rządu.

Pieniądze mają być wypłacane, zgodnie z przepisami, nie później niż 3 miesiące po ogłoszeniu ustawy budżetowej. Jak wynika z wypowiedzi przedstawicieli MEN najprawdopodobniej będzie to marzec lub kwiecień.

Wzrosną nie tylko pensje, ale także dodatki?

W związku z wprowadzeniem podwyżek wzrosnąć mogą także dodatki dla nauczycieli.

Jak zapewniała Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji, w górę pójdzie nie tylko pensja zasadnicza:

– Powiedźmy jasno, poza wzrostem pensji zasadniczej, mniej więcej o tę proporcję 30-33 proc. wzrosną proporcjonalnie dodatki: dodatek za wysługę lat, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, wynagrodzenie za godziny doraźne zastępstw, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalno-rentowe. One wszystkie są powiązane z płacą zasadniczą i kwotą bazową, która znajdzie się w budżecie państwa – powiedziała Lubnauer.

Podwyżki także dla egzaminatorów?

W rządowym projekcie zaznaczono, że wzrosnąć mają stawki dla egzaminatorów.

– Pomiędzy rokiem 2018, kiedy w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245, z późn. zm.) zostały opublikowane limity przeznaczone na system egzaminów zewnętrznych, a planowaną od dnia 1 stycznia 2024 r. podwyżką minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym stawka ta wzrośnie z 3317 zł brutto do 5915 zł brutto (a więc o 2598 zł brutto; o ponad 78 proc.) – zaznaczono w rządowym projekcie.

Historia podwyżek dla nauczycieli w 2024 roku

W grudniu 2023 roku, a dokładnie 19 grudnia pojawiła się autopoprawka do projektu ustawy budżetowej na nowy rok, która zakłada „podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej – w wysokości 388 718 tys. zł” – jak czytamy. Ustalono też kwotę bazową. Ma ona wynosić: 5 176,02 zł.

Tak wygląda historia podwyżek dla nauczycieli w 2024 roku:

 • 21 grudnia 2023 roku w Sejmie odbyło się trzecie czytanie projektu ustawy. Została ona przegłosowana. Jednak 23 grudnia prezydent zawetował ustawę.
 • 27 grudnia prezydent przedstawił projekt ustawy, który zakłada podwyżki dla nauczycieli;
 • 28 grudnia ponownie pojawił się rządowy projekt, który o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024;
 • 3 stycznia odbyło się I czytanie rządowej projektu w komisjach;
 • 16 stycznia 2024 odbyło się II czytanie rządowego projektu w Sejmie.
 • 18 stycznia ustawa budżetowa została przyjęta przez Sejm.
 • 19 stycznia 2024 pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.
 • 23 stycznia Senacka Komisja Edukacji pozytywnie zaopiniowała część oświatową ustawy budżetowej.
 • 24 stycznia w porządku obrad w Senacie znalazła się ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024.
 • 25 stycznia w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu, który zakłada uzależnienie pensji nauczycielskiej od średniej krajowej.
 • 31 stycznia Prezydent podpisał ustawę budżetową na 2024 rok oraz ustawę okołobudżetową.
 • 1 i 8 lutego odbyły się spotkania związków zawodowych z MEN.
 • 20 lutego ma podpisano rozporządzenie ws. minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego.

Źródła: PAP, uzasadnienie do projektu zmian do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, prezydencki projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: Podwyżki dla nauczycieli w 2024. Kiedy będą i ile wynoszą? O tyle wzrosną pensje nauczyciela początkującego, mianowanego i dyplomowanego - Strefa Edukacji

Wróć na gp24.pl Głos Pomorza