ZAWÓD W PRAKTYCE - Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

reklama
– nowa oferta dla absolwentów szkół średnich

Inwestycja w gruntowne wykształcenie to filar funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie. Wykorzystanie zdobytych kwalifikacji i kompetencji w kształtowaniu swojej konkurencyjności na rynku pracy oraz działania podejmowane w celu uruchomienia kluczowego czynnika rozwoju, jakim jest wiedza, stanowią decydujące czynniki sukcesu.
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych to innowacyjne miejsce, w którym nauka łączy się z praktyką. Nacisk na kompetencje kluczowe, pozwala absolwentom Studium zaistnieć w środowisku pracy oraz sprostać wymaganiom przyszłych pracodawców, którzy poszukują kandydatów wyposażonych w konkretne umiejętności.

Studium stawia na solidnie ugruntowaną wiedzę, którą słuchacze mają możliwość wykorzystać podczas staży zawodowych i praktyk, również zagranicznych, stanowiących najważniejszą z form przygotowania zawodowego. Dzięki praktyce absolwenci Studium nie tylko pogłębiają wiadomości uzyskane w trakcie nauki, ale przede wszystkim doskonalą umiejętności zawodowe na różnych stanowiskach pracy, zdobywają doświadczenia podczas praktyk realizowanych w całej Unii Europejskiej. Połączenie zajęć teoretycznych i praktycznych oferowanych przez Studium Pracowników Medycznych i Społecznych oraz samej praktyki zawodowej w zależności od wybranego kierunku ,pozwala na przygotowanie absolwentów zarówno do samodzielnej działalności zawodowej, jak również do podjęcia pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, prywatnych gabinetach, poradniach, klinikach oraz pracowniach. Kierunki utworzone w oparciu o aktualne zapotrzebowanie na rynku pracy w połączeniu z doskonale zorganizowanymi zajęciami praktycznymi, odbywającymi się pod okiem doświadczonych specjalistów stwarzają absolwentom Studium nowe horyzonty oraz znacznie ułatwiają start w przyszłość. Praktyczna nauka zawodu organizowana jest w najnowocześniejszych i najbardziej renomowanych placówkach medycznych . Wykłady i ćwiczenia prowadzone przez wysoko wyspecjalizowaną kadrę lekarzy , pielęgniarek oraz nauczycieli zawodu.

Dostosowanie terminu prowadzenia zajęć w Studium – w piątki po południu, soboty i niedziele umożliwia uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji osobom pracującym nie tylko w branży medycznej oraz studentom studiów dziennych.
Powszechny dostęp do edukacji w Studium stwarza możliwość podjęcia bezpłatnej nauki na wszystkich kierunkach medycznych i opiekuńczych.
Więcej informacji na:
www.szkolymedyczne.eu

Wideo

Dodaj ogłoszenie