Zespół Szkół Informatycznych w Słupsku zdobył 16 tys. euro dofinansowania na autorski projekt „Uczniowie ZSI obywatelami Europy”.

- Projekt dotyczy akcji "Mobilność kadry edukacji szkolnej w programie Erasmus+". Chcielibyśmy, aby nasza kadra nauczycielska uczyła się jak najwięcej i korzystała z możliwości, które oferuje Erasmus+. W tym roku planujemy wyjazdy sześciu naszych nauczycieli na zagraniczne staże, wymiany i naukę. Część nauczycieli skorzysta z mobilności związanej z kursami metodycznymi, a część będzie doskonalić swoje kompetencje językowe - mówi Monika Stępnik, dyrektor Zespółu Szkół Informatycznych w Słupsku.

Reprezentanci placówki będą doskonalić swoje kompetencje zawodowe w Wielkiej Brytanii, Irlandii, na Malcie i w Niemczech.

Głównym celem projektu „Uczniowie ZSI obywatelami Europy” jest m.in. unowocześnienie programów nauczania, wprowadzenie innowacji pedagogicznych, autorskich programów nauczania oraz nowoczesnej metodyki pracy z uczniem, zwiększenie wykorzystania nowych technologii (wprowadzenie blended learningu i mobile learningu), współtworzenie programu lekcji przez młodzież.

Ponadto celem jest nawiązanie współpracy zagranicznej z placówkami spoza Polski, poprawa kompetencji językowych uczestników projektu dzięki zagranicznym mobilnościom edukacyjnym oraz zmiana postaw prospołecznych i obywatelskich u społeczności szkolnej – promowanie otwartości i świadomości różnorodności językowej i kulturowej.

- Szkoła polska i europejska na przestrzeni ostatnich lat bardzo się zmieniły. Nauczyciele, żeby pochylić się nad potrzebami uczniów, muszą się ciągle doskonalić. Chodzi o znajomość języków, znajomość najnowszego oprogramowania, tworzenie programów autorskich. Efekty tego projektu obejmą nie tylko tych sześciu nauczycieli, którzy będą w nim uczestniczyć, ale przełożą się na wszystkie sfery funkcjonowania szkoły - uważa Aneta Łosińska, nauczycielka języka niemieckiego w ZSI, koordynatorka projektu.

ZOBACZ TAKŻE: W Zespole Szkół Informatycznych zrobili liczbę PI