GIS (Główny Inspektorat Sanitarny)

GIS (Główny Inspektorat Sanitarny)

GIS, czyli Główny Inspektorat Sanitarny, to centralny urząd administracji rządowej. Swoją siedzibę ma w Warszawie i działa od stycznia 2000 roku. GIS kieruje Państwową Inspekcją Sanitarną, inicjuje i nadzoruje czynności administracji rządowej, które zmierzają do zapobiegania i minimalizowania negatywnych skutków zdarzeń dotyczących zdrowia publicznego. Jeżeli istnieje zagrożenia bezpieczeństwa sanitarnego, GIS ma prawo wydawania poleceń, które dotyczą działań zapobiegawczych. Ponadto może wykonywać czynności kontrolne oraz ma prawo do pozyskiwania informacji o sposobie realizacji zadań urzędu w tym zakresie.

Najpopularniejsze

Spokój ważniejszy niż miejsca postojowe? Mieszkaniec chce likwidacji parkingu

Spokój ważniejszy niż miejsca postojowe? Mieszkaniec chce likwidacji parkingu

Koronawirus. Dzienny raport ze Słupska i regionu

Koronawirus. Dzienny raport ze Słupska i regionu

Lokalne oferty

reklama
Dodaj ogłoszenie