Market OBI w Kobylnicy i AJ Fabryka Mebli w Redzikowie będą patronować klasie o kierunku zawodowym magazynier-logistyk w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Słupsku.

Podpisanie umowy pomiędzy przedstawicielami marketu OBI oraz AJ Fabryka Mebli a dyrekcją Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych odbyło się podczas konferencji "Szkoła Zawodowa Drogą do Sukcesu", którą zorganizował Ekonomik w swojej siedzibie.

- Na podstawie te umowy nasi uczniowie przez trzy lata nauki w Branżowej Szkole III Stopnia w tych dwóch firmach będą odbywać praktyki. Po ukończeniu nauki najlepsi praktykanci mają również gwarancję zatrudnienia - mówi Renata Draszanowska, dyrektor Zespołu Szkół Logistycznych i Technicznych w Słupsku.

Ponadto OBI i AJ Fabryka Mebli dla najlepszych praktykantów będą fundować stypendia, a także będą mogli wziąć udział w darmowych kursach i szkoleniach kwalifikacyjnych dającym im dodatkowe umiejętności, np. kurs operatorów wózków widłowych.

- Umowa patronacka jest też korzystna dla naszych nauczycieli, ponieważ mogą oni poszerzać swoje kompetencje odbywając staże w firmach współpracujących z naszą szkołą. Liczymy też, że nasi partnerzy wspomogą naszą placówkę w zakupie pomocy dydaktycznych i materiałów potrzebnych uczniom podczas zdobywania wiedzy teoretycznej - dodaje Renata Draszanowska.

Obejmowanie patronatem klas przez firmy lub instytucje jest od kilku lat praktykowane w niemal wszystkich słupskich szkołach zawodowych. W ten sposób placówki oświatowe zdobywają partnerów szkolących młodzież na praktykach zawodowych, a przedsiębiorstwa zyskują możliwość wyszkolenia przyszłej kadry pracowniczej. Natomiast młodzież ma szansę na zagwarantowanie sobie pracy jeszcze podczas nauki.