Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku organizuje spotkanie informacyjne poświęcone dotacjom unijnym na otwarcie własnej firmy.

Bezpłatne spotkanie odbędzie się 12 lutego pod hasłem "Nie masz jeszcze 30 lat? Zdobądź dotacje na otwarcie własnej firmy - wsparcie w ramach Funduszy Europejskich". Będzie ono poświęcone możliwościom wsparcia dla osób do 29 roku życia na rozpoczęcie działalności gospodarczej, ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020..

Podczas spotkania poruszone zostaną m.in.

założenia projektu „Aktywni w biznesie – szkolenia i dotacje na otwarcie działalności gospodarczej" (zasady rekrutacji, zadania w projekcie, dotacja i wsparcie pomostowe, szkolenia specjalistyczne i zawodowe); inne możliwości wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej – omówienie oferty Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku, wsparcie zwrotne na start firmy, program krajowy „Wsparcie w starcie". Specjaliści ds. funduszy europejskich odpowiedzą również na pytania zainteresowanych i pomogą im dobrać odpowiednie wsparcie.

Spotkanie odbędzie się 12 lutego (wtorek) w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku, przy ul. Portowej 13 B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego, sala konferencyjna I piętro), w godz. 10 – 12:15.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do 11 lutego wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 714 18 44 lub 59 714 18 45. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.