Trwa przebudowa linii kolejowej nr 405 z Ustki, przez Słupsk, Kępice, Miastko do Szczecinka. M.in. intensywne prace prowadzone są na stacji Kępice, gdzie przebudowywany jest wiadukt na drogą wojewódzką 209.

W ramach inwestycji przebudowywanych jest blisko 90 km linii kolejowej na odcinku od Ustki do granicy województwa pomorskiego. Wymieniane są torowiska, wzmacniane podtorze, przebudowanych zostanie 53 przejazdów kolejowych, cztery mosty i osiem wiaduktów.

Jednym z takich obiektów, który jest obecnie w przebudowie jest wiadukt nad Szosą Słupską, która jest fragmentem drogi wojewódzkiej nr 208.

Przez całe lata był to wjazd i wyjazd z Kępice w kierunku Barcina i Słupska. Był to jeden z newralgicznych punktów komunikacyjnych miasta, bo wiadukt był niski, a przede wszystkim bardzo wąski, co utrudniało przejazd dużym pojazdom.

Sytuacja uległa pewnej poprawie po wybudowaniu kilka lat temu ulicy Składowej, która stała się alternatywnym wjazdem do Kępic dla dużych pojazdów. Gmina Kępice otrzymała wówczas na tą inwestycję ponad 2,4 mln zł unijnego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego. We wniosku o dotację samorząd uzasadniał, że z powodu wąskiego i niskiego wiaduktu kolejowego konieczne jest zorganizowanie nowego wygodnego wjazdu do Kępic.

Przy okazji obecnego remontu wiaduktu nad Szosą Słupską przejazd dla pojazdów nie będzie poszerzony, m.in. ze względu na istniejący alternatywny wjazd do miasta, na budowę którego przyznana była dotacja. Ponadto były też problemy z komunikacją na linii inwestor projektu, którymi są PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, a administratorem drogi, którym jest Zarząd Dróg Wojewódzkich. Obok wiaduktu powstaje za to przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów pod torami kolejowymi.

- W trakcie projektowania inwestycji udało się uzasadnić, że konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa pieszym odwiedzającym pobliski cmentarz - informuje Magdalena Majewska, burmistrz Kępic.

Roboty modernizacyjne trwają również na stacji kolejowej w Kępicach. Znikają stare szyny, a w ich miejsce pojawiają się nowoczesne tory dostosowane do współczesnych standardów. Także perony przechodzą zmiany. Są podwyższane, tak, by podróżni mogli bezpiecznie wsiadać i wysiadać do pociągów. Ponadto zostaną wyposażone w nowe oświetlenie, wiaty i ławki. Wykonane zostaną również prace z zakresu infrastruktury telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej, sanitarnej oraz sterowania ruchem kolejowym.

Projekt "Rewitalizacja linii kolejowej nr 405 odcinek granica województwa (km 104,515) - Słupsk - Ustka" jest finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego (RPO WP 2014-20). Dofinansowanie dla tego projektu z budżetu środków europejskich wynosi 85 proc. Całość inwestycji, którą prowadzi, to ok. 202 mln zł netto. Prace zakończą się do końca 2019 roku. Efektem prac będą szybsze przejazdy pociągów z prędkością do 100 km/h. O około 12 minut skróci się czas przejazdu między Szczecinkiem a Słupskiem.

Powstaną ponadto nowe przystanki: Słupsk Strefa i Ustka Osiedle. Wszystkie perony zostaną wyposażone w nowe oświetlenie, wiaty, gabloty informacyjne i ławki. Wykonane będą dojścia dla osób z organiczną możliwością poruszania się.