Bez nacisków lokalnych polityków droga ekspresowa S-6 ze Szczecina do Słupska i dalej do Gdańska nie powstanie do 2020 r. Regionalna GDDKiA jest już dziś gotowa do rozpoczęcia budowy.

W ciągu 10 miesięcy powstaną koncepcje programowe dla 4 odcinków drogi S6 w województwie zachodniopomorskim. Umowa z dwoma biurami projektowymi została podpisana w marcu. Dokumentacja ta pozwoli na ogłoszenie przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie drogi. Droga ekspresowa S6 łącząca Szczecin z Gdańskiem jest przygotowywana do realizacji w latach 2014-2020. Obecną jednojezdniową i przebiegającej przez wiele miejscowości "krajowej szóstkę" zastąpi nowa bezkolizyjna droga ekspresowa. Będzie miała dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu w każdą stronę, zostanie poprowadzona w znacznej części po nowym śladzie, tuż obok obecnej drogi.

Wszystko będzie, o ile minister transportu, Sławomir Nowak da na drogę pieniądze. Gotowy jest już plan budowy dróg krajowych i autostrad na lata 2014 - 2020, ale nie ma na nim S6. Tak naprawdę, na tej mapie całe Pomorze od Szczecina po Gdańsk stanowi białą plamę. Bez nacisku naszych parlamentarzystów S6 pozostanie tylko w planach szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Budowy Dróg Krajowych i Autostrad.

- Szansa na S-6 jest obecnie znacznie większa niż jeszcze wydawało się to trzy miesiące temu - zapewnia, ale bardzo ostrożnie poseł Arkadiusz Litwiński z Platformy Obywatelskiej, szef zachodniopomorskiego klubu parlamentarnego. Nie chce mówić o szczegółach. Dodaje jedynie: - Jest najbardziej zaawansowanym projektem w dziedzinie formalnego i nieformalnego lobbingu.
Obecnie istnieją już fragmenty drogi ekspresowej: obwodnice Nowogardu i Słupska, a od ubiegłego roku projektowana są obwodnice Koszalina i Sianowa.

- Jeśli ministerstwo ujmie nas w harmonogramie nowego rozdania finansowego, od razu ogłosimy przetarg na projekt i realizację drogi - mówi Mateusz Grzeszczuk z GDKiA. - Od ogłoszenia przetargu, realizacja zajmie 3 lata.

- Dla mnie najważniejsze są dwa projekty - mówi Litwiński. - Poprawa dostępności portu szczecińskiego i realizacja drogi S6. Interpelacji nie składałem, ale już dwukrotnie rozmawiałem w tej sprawie z premierem Donaldem Tuskiem i wielokrotnie z ministrem Sławomirem Nowakiem.

Poseł Joachim Brudziński 11 marca tego roku złożył interpelację na ręce marszałek Ewy Kopacz o "umieszczenie w planie rozwoju sieci drogowej Polski na lata 2014-2020 inwestycji przebudowy drogi krajowej nr 6".

- Ta droga jest bardzo istotna z punktu widzenia interesów nie tylko regionu, ale całej północnej Polski - mówi. - Łączy największe miasta od Szczecin po Gdańsk i stanowi ważne połączenie drogowe polskich portów morskich od Świnoujścia po Trójmiasto. Stanowi też istotną część korytarza transportowego łączącego obwód Kaliningradzki z Europą Zachodnią oraz połączenie na Litwę do Kowna i Wilna.


  • Trasa S6

  • Droga będzie przebiegać wzdłuż wybrzeża bałtyckiego. Wybudowana zostanie niemal w całości na nowym terenie, choć wzdłuż starej drogi. Jedynie na wysokości Modlinowa skręci na Kołobrzeg i dalej na południe do Koszalina, a następnie do obwodnicy Słupska. Od Goleniowa do obwodnicy Słupska ma mieć długość 181 km. Obecnie istnieją już wybudowane obwodnice Nowogardu i od ubiegłego roku projektowana jest obwodnica Koszalina i Sianowa.